Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на малките и средни предприятия EEN, ви кани да дадете своето мнение по обявената обществена консултация.

 

Европейският съюз планира да състави изисквания за екопроектиране за професионални металообработващи машини и оборудване за заваряване. Изискванията за екопроектиране се отнасят до ефективността, с която тези уреди използват енергия и суровини. Мерките ще се прилагат във всички държави от ЕС, като се осигури равнопоставеност на производителите и се даде възможност на потребителите да съпоставят ефективността при използването на енергия и суровини от тези продукти в рамките на Съюза.

Вж. връзките по-долу за по-подробна информация за тези и други изисквания:

1)                             Рамкова директива за екопроектирането (2009/125/ЕО)

2)                             Списък на мерките за екопроектиране

Непрофесионалното, любителско оборудване не е включено в обхвата на тези мерки.

За да определи мерките за екопроектиране, Комисията търси мнения и коментари от физически лица и организации, които се интересуват от тези продукти. Особено ще се радваме да получим отговори от представители на обществеността, публични органи, предприятия и неправителствени организации.

Тази консултация ще допълни подготвителните проучвания (http://www.ecomachinetools.eu/typo/reports.html) и обширните технически консултации с представители на промишлеността, експерти от държавите членки и други организации. Резултатите от нея ще бъдат допълнени към оценката на въздействието и евентуалните предложения за тези продуктови групи, ако има такива.

Настоящата обществена консултация дава възможност на съответните заинтересовани страни, по-специално тези, които са пряко заети в производството и използването на професионални металообработващи машини и оборудване за заваряване, да участват в процеса и да предоставят важна информация. Получените коментари ще допринесат към анализа на оценката на въздействието заедно с данните от различни други източници, включително документални изследвания и целеви консултации със заинтересованите страни, които вече са проведени. Сред тях са две срещи на консултативния форум по екопроектиране на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ относно продуктите от Lot 5, проведени на 6.05.2014 г. и на 25.10.2017 г.

Линк към въпросника: ТУК

В тази връзка, каним желаещите да се включат в допитването като попълнят приложения въпросник на български език, и го върнат на е-mail: een@pcci.bg, не по-късно от 8.07.2018 г.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games