Металургия, енергетика, лека промишленост, търговия и транспорт са сред отраслите, които дърпат икономиката в Пловдив и областта. Това е видно от резултатите на водещите фирми в региона, включени в Топ 400 на най-големите предприятия по основни икономически показатели. Данните са посочени в престижното издание на Търговско-промишлена камара Пловдив „Икономически годишник на регион Пловдив 2018″ и визират последните цифри от статистиката за 2016 г.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1,654 млрд. лв., или с 32.2% повече от предходната година. Компаниите с печалба са 70.2% от общия брой и размерът им е 2,013 млрд. лв. Тези със загуба са 17.4% и стойност 358 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.4%. Най-голяма е загуба на в микропредприятията – 56.2% от общия размер.

Сред първите 10 в класацията са КЦМ, ЕВН България електроснабдяване, Табако трейд, ВМЗ Сопот, Либхер, Хъс, ПИМК и др. В сравнение с 2015 г., през 2016 всички генерират ръст на приходи над 100 процента.

По данни от статистиката в областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92% от общия брой, в които е произведена продукция за 2,496 млрд. лв по текущи цени или 16.7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.5% от всички и съответно 2,763 млрд. лв. произведена продукция и дял от 18.5%.

Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 234 млн. лв. и дял от 28.4%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 425 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.4%.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2016 г. по текущи цени достигат 9,540 млрд. лева. Спрямо 2015 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Преработваща промишленост“ – с 2.1 пункта, и „Добивна промишленост“ – с 0.1 пункта, като достигат съответно 86.6 и 1.0%. Относителният дял на сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ намалява с 2.1 пункта до 11.3%, а делът на сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0.1 пункта до 1.1%.

В промишления сектор през 2016 г. броят на заетите лица достига 78 896 и формира най-голям дял – 38.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През 2016 г. в сектор „Строителство“ са реализирани нетни приходи от продажби за 786 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 3.0 пункта до 3.5%.

 

Източник: www.marica.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games