Уважаеми предприемачи,

Търговско-Промишлена Камара-Пловдив издава и заверява от името на БТПП-София различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Сертификати за произход на стоки

Сертификати за непреференциален произход на стоки – Форма Европейски съюз

Заверка на подписи

Заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи – фактури, писма, договори, декларации, ценови листи и др.

Обърнете специално внимание когато подготвяте документите си за износ!

БТПП е единствената организация в РБългария,

акредитирана от Международната Търговска Камара – Париж,
да издава сертификати за произход на стоки

БТПП е надлежно оторизирана да издава

сертификати за непреференциален произход на стоки
с Разрешение № Р-545 /32-204903/2017 на директора на
Агенция „Митници“ по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците

За контакт :

Търговско-Промишлена Камара-Пловдив

ул.Самара 7,ет.3,офис 12

тел. 32/908 991

E-mail : office@pcci.bg

Ивайло Колев

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games