Стартираха поканите за газификация в Смолян. Процедурата бе забавена 2 г. заради обжалвания на съседи около терена на хасковската фирма „Райков сервиз“, която получи 35-годишна лицензия за доставка и разпределение на природен газ от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Плановете са заради отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ да се осъществява по т.нар. технология „Виртуален газопровод“. Това означава доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи. Инвестицията е заложена да се направи в два периода – до 2020 г., когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021 до 2025 г., когато обект на интервенция ще са големите села в общината – Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда.
Инвестиционната програма включва изграждането на близо 29 км газоразпределителна мрежа с прилежащите съоръжения на обща стойност 3 546 300 лева в периода до 2020 г. и изграждане на 35,2 км мрежа за 2 807 730 лева до 2025 г.  Газификацията ще се реализира на база на маркетингови проучвания за възможностите, като е предвидено да се вложат в мрежата материали и съоръжения със срок на амортизация не по-малко от 25 години и срок на експлоатация приблизително 50 години и се обхванат поне 70% от потенциалните клиенти, сочи доклад на дружеството пред КЕВР.
Според техния анализ, нужните вложения от страна на абонатите няма да са много големи в сравнение с това да си купиш котел на пелети или друго съоръжение за отопление. Грубите изчисления са, че първоначалната инвестиция ще е за около 1400 лева с таксата за присъединяване за една къща или апартамент, която ще се възвърне бързо, тъй като средно годишно ще се плащат по 150 лв. месечно за газ.
Целта на газификацията в Смолян е да се намали запрашеността на въздуха от фини прахови частици.
84 дни през 2016 г. и 77 дни през 2017 година е била превишена допустимата концентрацията на фини прахови частици в града. Това е било предимно през зимните месеци. Преди две години – през 2015 г., са били замерени 101 дни с наднормени показатели на ФПЧ. Причина за това е най-вече масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия. От началото на януари т.г. нормата на замърсен въздух е превишавана в Смолян 16 пъти, сочат данните на Изпълнителна агенция по околната среда.
По време на отчета си през декември м.г. кметът на Смолян Николай Мелемов отбеляза, че все пак се наблюдава намаление на замърсяването на въздуха. Това се дължи на приложените мерки за енергийна ефективност за много сгради публична общинска собственост и многофамилни жилищни сгради. Както и след подмяната на горивните инсталации в общинските сгради.

Източник: Марица.бг

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games