Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно непосредствено преди активния за търговците празничен сезон, докато в сектора на услугите показателят запазва равнището си от октомври. Единствено в строителството показателят се понижава предвид и неактивния зимен сезон.

 

Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 1,2 пункта спрямо октомври в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните предизвикателства пред сектора.

 

Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява с 1 пункт през ноември. Очакванията на търговците за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца са по-оптимистични. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец и независимо от предстоящите празници. Конкуренцията, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда остават основни предизвикателства пред бизнеса от сектора.

 

В сектора на услугите водещият показател остава без промяна, но показателят за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1,6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения, сочат данните на НСИ. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче мениджърите от сектора са оптимисти.

 

Бизнес климатът в строителството се понижава с 2,7 пункта през октомври, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за  състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните пречки пред развитието на сектора.

 

Източник: БТПП

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games