Дирекция “Бюро по труда”- гр. Пловдив уведомява работодателите от община Пловдив, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1281 лв.;
  • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ – свободни средства – 7506 лв.

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3891 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 1735 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр.Пловдив, както и на тел. 032 60 10 18

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games