Наредба предлага по-лесна регистрация на дружества с нестопанска цел като мярка срещу кражбите на фирми

Намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел, ограничаване на възможността за представяне на неистински документи за промяна на обстоятелства за търговските дружества и обявяване на съдебни актове по производствата по стабилизация на търговци, изпаднали в неплатежоспособност. Тава са част от промените в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, която Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане днес, съобщи пресцентърът му.

С предложените изменения се доразвиват принципите, залегнали в регистърната реформа, с която регистрацията на юридически лица с нестопанска цел се извежда като правоохранителна дейност от съдебната система и се включва в Единния регистрационен център на юридическите лица, изграждан от Агенция по вписванията.

Последните приети изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел предвиждат от 1 януари 2018 г. те да могат да подават по интернет заявленията си за вписване, пререгистрация, промяна на управител, адрес и др. Освен това фондациите и сдруженията, които искат да подават заявленията си на хартия, ще могат да ползват всяка една от 27-те служби по регистрация на Агенцията по вписванията в страната независимо от тяхното седалище.

В същото време отпада задължението да се прави отделна регистрация и в регистър БУЛСТАТ, тъй като между двата регистъра ще бъде създаден автоматичен двустранен обмен на данни.

Наредбата се синхронизира и с последните промени в Търговския закон, които целят ограничаване на кражбите на фирми. Тя урежда и задължението за нотариална заверка на подписите на протоколите от общите събрания на съдружниците, договорите за прехвърляне на дружествени дялове и договорите за прехвърляне на търговско предприятие.

Новите текстове обезпечават преминаването на дейността на Централния регистър на особените залози от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията и уреждат цялостната електронизация на регистъра на особените залози с цел предоставяне на електронни услуги.

 

Източник: в.Дневник

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games