Oбщина Пловдив спечели проект от ОП Околна среда 2014-2020 за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
Това съобщи зам.-кметът по икономика Розалин Петков, който в момента изпълнява длъжността кмет.
За целта ще бъдат отпуснати 94 000 лева, като близо 75 000 от тях са от кохезионен фонд и останалата част са национално съфинвансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Проектното предложение е изготвено от експери в дирекция Общинска екология
5 фирми са участвали в конкурса за обследване и набелязване на план за действие за подобряване на въздуха, уточни още зам.-кметът по икономика.
Има възможност планираните мерки за по-чист въздух да бъдат финансирани от Световната банка, която има специална програма затова, каза Розалин Петков.
По думите му нейни експерти обикалят общините и набелязват за кои мероприятия да бъдат отпуснати средства.
Представители на Световната банка вече са се срещали два пъти с общинската управа, посочи зам.-кметът по икономика.
Останалите мерки ще бъдат финансирани от бюджета на Пловдив, каза още Розалин Петков
Проектът предвижда определяне на произхода на замърсяването, като ще се дефинират и групират източниците, каза ръководителят на проекта Елена Найденова, която работи в общинска дирекция Екология.
Програмата е с 4 замърсителя и 3 моделирания, като се търси кой е източникът на най-голямото замърсяване.
Ако се окаже, че това са печките с твърдо гориво, се търси в кои райони те замърсяват най-силно.
Тогава община Пловдив може да кандидатства с проект за поставяне на филтри на комините на съответните жилищни сгради.
Един такъв филтър струва 6000 лева, а използването на ел. Енергия за него коства около 7-8 лева месечно,
Основната цел на проекта е да се набележат мерки за подобряване качеството на въздуха,
Община Пловдив се бори доста години с фини прахове частици 10, азотен диоксид и полициклични ароматни водороди, посочи Елена Найденова.
Според нея най-голямото замърсяване регистрирано през зимните месеци– в периода септември-март, когато горят печки на твърдо гориво.
За сметка на това през април, май и юни, замърсяването е под нормата.
За сравнение средната норма е 40 микрограма на кубичен метър, като през април тя е 25 микрограма, а през май и юни – 22.
Забелязва се обаче намаляване на замърсяването през последните няколко години.
През 2008 г. е имало 208 дни завишение на нормата , през 2015 – 69 дни завишение, а през 2016 – 80 дни.
Информацията, която трябва да се проучи по проекта е огромна по обем – от съседни общини, ЕВН, Ситигаз, строителни разрешения, транспорт, преброяване на данните от пунктовете за мониторинг през последните 5 години, включително от пункта на връх Рожен – за сравнение на замърсяване от неградска среда, изтъкна още Елена Найденова.
След като се анализира първичната информациа, се разглежда и се оценява състоянието на атмосферния въздух.
Следващата дейност е да търсим произхода на замърсяването – дефинират се основните източници.
Тя посочи данни от 2 минали подобни разработки според които най-големият източник е битовия сектор, следва транспорт и под 5 на сто e замърсяването от заводи.
Правят се изчисления по специална формула, която определя източниците за всеки един сектор.
Предварителен подбор на мерки, които се съгласуват и се разработват в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
На последен етап програмата ще бъде съгласувана с РИОСВ Пловдив и МОСВ, завърши Найденова.

 

Източник: http://www.plovdiv-online.com

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games