Христо и Петър Кумчеви са второто поколение фермери, което вече ускорява бизнеса на семейната фирма „Агропродукт груп“ от село Трилистник, Пловдивско. Петър отговаря за производството, а Христо – за маркетинга, продажбите и финансите на компанията. Двамата братя оценяват пазарната стойност на своята фирма на 4 млн. лева. Но не я продават. Защото имат амбиции да разраснат производството и продажбите на плодове и зеленчуци не само за българския пазар. „За първи път ще изнасяме във Франция зеленчуци. Ще ги пренасяме с хладилен камион и ще ги продаваме на търговец на едро, който ще ги реализира в ресторанти чрез разносна търговия. Засега това е само първи опит, но ако се окаже успешен, ще имаме повече кураж да увеличим експорта на продукцията ни“, споделя Христо Кумчев.
Бизнесът на „Агропродукт“ е почти изцяло обвързан с търговските вериги – 95% от реализацията на продукцията си фирмата дължи на тях, а останалите 5% са за индивидуални клиенти. „Мисля, че ще променяме постепенно тази пропорция, защото българският пазар все повече търси свежи храни и ние сме в състояние да постигнем време от 3-4 часа „от полето до вилицата“. Сега продукцията ни минава през големите търговски вериги и достига до ресторанта чак на третия ден. А и не можем да контролираме търговеца как съхранява продукцията ни“, казва Петър Кумчев.
Инвестиции
През последните 3-4 години „Агропродукт груп“ осъществява силна инвестиционна експанзия, влагайки средства в техника, земя, в нови трайни насаждения, оранжерии. Инвестициите за 2016 година се равняват на 60% от оборота за 2014 година. В последните две години компанията постига нарастване на общия обем на продажбите средногодишно с около 60%.
Семейната фирма вече е наела за 25 години земи в съседното село Стряма и през 2015 година създава 40 декара черешова градина. Братя Кумчеви оценяват инвестицията си в 1 декар с череши средно на стойност около 1000 лева. В нея влизат цената на земята, на дръвчетата, капково напояване и ограда. Голямо инвестиционно перо за компанията са и средствата за нова овощарска техника за ябълки и череши. „Агропродукт груп“ взема на лизинг един трактор, а останалата техника и оранжериите ги финансира чрез банкови кредити. „Инвестирахме също така и в нашата база за подготовка на продукцията ни за продажба. Направихме една хладилна камера, също с кредит, и имаме намерение да направим цял хладилен тунел 4 камери, което ни дава големи предимства при съхранението и обработката на плодовете и зеленчуците. Общо през 2016 година сме инвестирали около 200 хил. лева“, казва Петър Кумчев.
Конкурентни предимства
Фирма „Агропродукт груп“ вече е достатъчно голяма, за да има на пазара конкурентни предимства с обема на продукцията си. Годишното производство на ябълки е около 300-350 тона, а на череши – около 60 тона. Компанията има общо 530 декара овощни градини, но над 300 декара още не са влезли в плододаване, което значи, че след 2 години ще се удвои производството на плодове. „От зеленчуците основното ни производство е на салати, имаме 12 вида салати. Нашият годишен капацитет на производство на салати към момента е около 1–1.2 милиона броя. За 11 сорта салати ние имаме около 45-процентен пазарен дял в България. При масовата „къдрава“ салата обаче пазарният ни дял е малък“, обяснява Петър Кумчев.

Стойността на активите на „Агропродукт груп“ е 600 хил. лева, годишният обем на производството през 2016 година достига 800 хил. лева. Наетите на трудов договор работници са 16, но когато дойдат агрокампании, броят им достига до 50-60 сезонни работници.

 

Източник: www.capital.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games