Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) внедрява дигиталните технологии в работата си. Това обяви изпълнителният директор Мариета Захариева при откриването на международния форум „Съвременният бизнес в дигиталната епоха“, който се проведе в рамките на Webit Festival Europe. Захариева подчерта, че Агенцията вече е в „Индустрия 4.0″ и е първата държавна администрация в България, която внедрява подобни технологии в работата си. Индустрия 4.0 е програма създадена по инициатива на немското федерално правителство като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника.

Дигитална платформа ще свързва пряко ИАНМСП с бизнеса и световните пазари.

Уеб платформата ще има единен централизиран дигитален информационен регистър за работещите фирми. Чрез нея ще се предоставят технологични инструменти за осигуряване на повече пазари и по-голям ръст на износа на компаниите. Тя ще включва категоризиране на българските малки и средни предприятия по вид индустрия, големина, произвеждани стоки и услуги, капацитет, пазари на реализация, индустриална сертификация. Ще бъдат създадени профили на българските малки и средни предприятия и на съществуващите и потенциални бизнес партньори. Ключова роля ще има обратната връзка от инвеститори за сключени и изпълнени сделки, референции за качество на изпълнените договори, реално внедрени и развити иновации и научни изследвания.

Пазарни изследователи очакват, че благодарение на индустриалната автоматизация световните продажби в тази сфера ще се увеличат от около 160 милиарда евро за 2013 г. до приблизително 195 милиарда евро до 2018 г. Само германската индустрия ще инвестира около 40 милиарда евро годишно в приложения за Индустрия 4.0 до 2020 г. В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди машини, системи и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството си, но и ще им даде по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за адаптиране на производството към изискванията на пазара.

България, която има десетилетен опит в електрониката, в развитието на информационните и комуникационните технологии, днес може с гордост да заяви, че стъпвайки върху своя опит и използвайки своя потенциал има един работещ, растящ, ориентиран към износа сектор на информационните и комуникационните технологии. Това каза министърът на икономиката Теодор Седларски и коментира, че секторът е сред най-динамично развиващите се в българската икономика и основен двигател за разкриване на нови и висококвалифицирани работни места. Той генерира 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката ни, а 73,3% от наетите в него са на възраст под 40 години.

Източник: www.marica.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games