Държавата се ангажира да подкрепя развитието на стартъп общността у нас. В Министерство на икономиката беше подписано споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и стартъп общността.

Освен да подкрепя стартиращи предприятия подписаното споразумение има за цел също развитие на техния иновативен и експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им чрез насърчаване на предприемаческите умения сред работоспособното население в България.

Предвиждат се следните дейности:

• Провеждане на съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството (семинари, тренинги, обучения и др.);

• Разработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ЕС или по други донорски програми;

• Подпомагане участието на фирмите в специализирани конференции, бизнес форуми и семинари;

• Обмен на икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики;

• Осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес;

• Организиране на съвместни бизнес мисии, събития между бизнес партньори (В2В) и между клъстери (C2C);

• Съвместни инициативи за стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции в икономиката на страната;

• Подкрепа за вече съществуващи инициативи на двете страни.

Представителите на стартъп компаниите представиха дейността на управляваните от тях фирми. „За дигиталната общност беше много добър сигнал, че държавата и Министерство на икономиката дадоха фокус върху тази част от икономиката, която все още не е част от статистиките за икономическо развитие на България, но е заявка за осигуряване на авторска иновативна икономика, стига да е подкрепена по правилния начин“, подчерта Саша Безуханова по време на събитието.

Източник: http://www.economy.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games