Изложения и търговски мисии в Република Турция през 2017 г.

Уважаеми представители на бизнеса ,   Както знаете, паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които...

Информация от СТИВ – Бизнес компас за Китай 2016 г.

Той съдържа богата икономическа и търговска информация и е полезен наръчник за всяка фирма, която вече търгува с Китай  или проучва китайския пазар. Основни раздели в разработката са: Китайската икономика и основните макроикономически показатели на страната Чужди...

Операторът на интермодала в Пловдив трябва да вложи поне 4.6 млн. лв.

Кандидатите трябва да докажат и 5-годишен опит в обработката на контейнери Кандидатите, желаещи да станат оператори на интермодалния терминал в Пловдив, ще трябва да инвестират минимум 4.687 млн. лв., като 1.4 млн. лв. от тях ще трябва да се направят през първите две...

Минималната заплата става 460 лв., линията на бедност се повишава

Минималната работна заплата в България става 460 лева от 1 януари 2017 г. Увеличението е с 9,5% спрямо размера ѝ през тази година.      Решението бе официално взето от правителството на заседанието му в сряда. От 1 януари минималната работна часова...

Българската наука спечели от 2007 г. досега 138 млн. евро от Рамковите програми

В тази сума влизат както европейските сред­ства, така и национално съфинансиране. Това по­казват обобщените данни на дирекция „Наука“ на МОН – национален коор­динатор на участието ни в програмите. В момента тече третата година на изпълнение на Рамковата...
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games