Допълнителни трансфери по бюджета на екоминистерството в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са одобрени на днешното заседание на кабинета в оставка.

 

С измененията ПУДООС следва да предостави на Националния доверителен екофонд 3,5 млн. лв. за пилотната схема на инвестиционната програма „Минерални води“, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

 

Програмата ще финансира екологични общински проекти за оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат – директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Ще финансира и част от инвестициите за ефективното използване на изворите. Тези средства могат да се ползват за модернизиране на мрежата вътре в населените места, на съоръженията за водочерпене или довеждащата мрежа. Безвъзмездното финансиране е 50%, а останалите пари общините могат да осигурят или чрез собствените си бюджети, или чрез кредити, на които ще бъдат покрити лихвите.

 

МОСВ очаква проектни предложения от местните власти, които имат срок за това до 16 декември. Програмата ще се реализира от националния доверителен екофонд.

 

Източник: Investor.bg

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games