90% от територията на страната ще е покрита с Кадастрална карта, съобщи преди дни министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на среща във Варна. Това ще стане с прехвърлянето на данните от Картата на възстановената собственост на земеделските земи. 
В момента едва 22% от страната има кадастрално покритие. Реформата цели да улесни и бизнеса – всеки да може да получава информация на една гише. В бъдеще нито една общенска или държавна администрация няма да има право да изисква от граждани или фирми скици. Това ще става само по служебен път, като част от стратегията за електронно управление. Услуги ще могат да се получават онлайн с електронен подпис. Имотите ще имат т.н. „имотно ЕГН“, като се премине от поименна към поимотна система.Кадастърът ще е дигитален и всеки ще може да влезе и да види историята на даден имот, евентуални тежести върху него, както и предишните собственици. Това ще допринесе за опазване на неприкосновеността на частната собственост. Реформата в кадастъра ще се финансира с 12 млн. лв. безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Добро управление“ 2014 -2020 г.Добрата новина е, че Пловдив вече има действаща Кадастрална карта от 2009 г. А що се отнася централната градска част на Пловдив, регулацията се привежда в съответствие с действащата Кадастрална карта – това стана с новите Специфични правила за управление на територията. Ключовото събитие е, че Пловдив вече има цифрова кадастрална карта, коментира преди време и арх. Иван Делчев от екипа на „Булплан“, които изготвихановата „Концепция за пространствено развитие на Пловдив“.Източник: Марица.бг

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games