На основание чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа енергия Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 56 от 28.03.2016 г. прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.

 

Инструкцията указва начина, по който от 1 април 2016 г. ще може да става смяната на доставчика на електроенергия както при първоначално излизане на свободния пазар, така и при последваща смяна на търговците на ток или връщането на регулирания пазар.

 

Целият процес ще се администрира от трите електроразпределителни предприятия (ЕРП), където ще се подават заявленията за смяна на доставчика, тъй като на практика тези дружества управляват потоците на електроенергията.

 

Приемането на тази инструкция от регулатора на практика дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители.

 

Инструкцията и приложенията са достъпни на интернет страница на КЕВР

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games