Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2016 г.   

 

Ако изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, трябва да прилагат този ред за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация до 31 декември на предходната година. За 2016-а срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година.

 

 

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29-а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в регионалните офиси на НАП. Декларацията се подава лично от земеделския производител, съответно тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

 

Информация от в. Марица

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games