fbpx

Сертификат за форсмажор

Обща информация за услугата

Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства – пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП, на български или чужд език. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.

Сертификати за форсмажор се издават единствено от БТПП-София.

 

За повече информация:  https://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-Req-bg.html

За контакти: тел. (02) 8117476

E-mail: tradereg@bcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games