fbpx

Партниране с местни институции

Обща информация

Като регионално представена работодателска организация Търговско-Промишлена Камара – Пловдив поддържа постоянно сътрудничество с представители на местните и държавните власти, други неправителствени организации, професионални училища, университети, културни институции , консулски и дипломатически представителства.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив провежда редовни проучвания на становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на ЕС и системата на Българските търговско-промишлени палати/камари предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.

При съвместната си дейност с регионалните си партньори Камарата се стреми да се придържа към следните принципи :

 • Подпомагане на икономическите интереси на предприемачите от Пловдивски регион.
 • Подобряване на условията за инвестиции в региона.
 • Повишаване на заетостта в региона, подобряване на инфраструктурата
 • Насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и експортната ориентираност
 • Подобряване на информираността на фирмите
 • Подобряване на информираността на местните и държавните власти относно мнението на бизнеса

Някои от форумите, в които Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е дългогодишен участник или сътрудник:

 • Съвет за развитие на ЮЦР
 • Областен съвет за развитие на област Пловдив
 • Областен съвет за тристранно сътрудничество
 • Постоянна комисия по заетостта към Областния Съвет за развитие
 • Областен съвет по условия на труд
 • Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 • Областна комисия по социална политика
 • Областна комисия Антикорупция
 • Общински съвет за развитие Пловдив
 • Общински съвет за тристранно сътрудничество
 • Общински съвет по условия на труд
 • Съвет за сътрудничество при ДБТ-Пловдив
 • Съвет за сътрудничество при ДБТ-Родопи
 • Съвет за сътрудничество при ДБТ-Марица
 • УС на Националния Център за Професионално Обучение (НЦПО) в системата на ТПП (К) в България
 • Комисия за Защита на Потребителите
 • Държавни изпитни комисии на професионални училища
 • Клуб на Консулите в Пловдив
 • Сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“
 • Консорциум „Вкусът на България“
 • Тракия Икономическа Зона
 • Регионален Научен Център – Пловдив
 • Форуми Digital4 Plovdiv

 

За контакти

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games