fbpx

Членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Обща информация за услугата

Пловдивската Камара е юридическо лице, което на практика се състои от своите членове, те представляват нейната персонална основа. Членовете формират най-важния орган за управление на Камарата – Общото събрание, и чрез него те участват в управлението и решаването на най-важните въпроси на сдружението. Членовете имат избирателни права и могат директно да получават информация относно работата на Камарата. Уставът и вътрешните правилници предвиждат определени предимства на членовете – отстъпки в такси, съдействия и др.

Членуването е изключително на доброволна основа, предвидено в Закона и Устава, то е годишно /за календарна година/ и за него за заплаща определен членски внос.

Членството в Пловдивската Камара следва да се различава от вписването на фирмите в Търговския Регистър на БТПП-София.

Разликата между двата вида членство се изразява в следното:

 • членството в регионалната камара е годишно и дава възможност за членски права и отстъпки при ползуване на услуги.
 • вписването в Търговския Регистър на БТПП е еднократно, и много често е предпоставка и необходимо условие фирмата да получава заверки от Палатите на важни бизнес-документи /сертификати, покани, удостоверявания/

Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.

Пловдивската Камара е колективен член на БТПП, която от своя страна членува във важни международните организации и това обстоятелство ни прави международно признати и оторизирани да издаваме и заверяваме различни документи, обслужващи външнотърговската дейност на фирмите. Това обстоятелство е регламентирано в Устава на БТПП, в Закона за митниците, Правилника за приложението му и редица международни конвенции.

Двата вида членство – в Камарата и в БТПП, често са предмет на изискване и от чуждестранни институции и партньори, което обикновено кара фирмите да поддържат и двата вида регистрации.

 

Процедура и образци на необходими документи за членство в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 1. Подаване на Молба по образец ,подписана от представител на заявителя .
 2. Заплащане на годишен членски внос на касата на Камарата или с банков превод по сметка:

IBAN: BG57UNCR70001520451540

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

 

Срок на регистрация – след резолюция на молбата от Председателя на Камарата.

 

Цена на услугата – виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

 

 • Публикуване на информация за фирмата в Интернет на страницата на Търговско-промишлена Камара-Пловдив.
 • Предоставяне на безплатни консултации от експертите в палатата, съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността на фирмата: митнически, данъчни, счетоводни, юридически, по въпросите на качеството, мениджмънта, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO, получаване на фирмени префикси за код по ЕАН /баркод/, източници на финансиране, програми, информация и консултация за търгове, електронна търговия и др.
 • Получаване на информация по електронна поща за предстоящите мероприятия и събития във връзка с бизнеса, организирани от Камарата и други бизнес организации.
 • Получаване на бюлетин с оферти.
 • Предоставяне на безплатна адресна информация за намиране на бизнес партньори при запитване – 3 справки.
 • Включване в изданието Икономически Годишник на регион Пловдив с адресна информация и основни дейности на фирмата.
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната.
 • Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.

 

За контакти

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games