fbpx

Регион

Основни факти

Пловдив е вторият по големина град в България и е административен център на Област Пловдив, Община Пловдив, Община Марица и Община Родопи. Територията му обхваща 102 кв. км, а броят на жителите му е 365 139. Община Пловдив включва единствено град Пловдив и е разделена на 6 района: Централен, Източен, Западен, Северен, Южен и Тракия. Пловдив е най-важният административен, университетски, икономически, търговски и транспортен център на Южен централен регион. Градът е основна връзка във веригата на транспортните маршрути, свързващи Европа и Мала Азия, и пресечна точка на три паневропейски коридора (IV, VIII и X). Пловдив е главен ЖП възел на Южна България. Международно летище „Пловдив“ обслужва пътнически и товарни полети. В града има безмитна зона и митнически терминал, както и изграден интермодален терминал.

 Бизнес и инвестиции

Икономиката на Пловдив произвежда стоки и услуги в размер на €4.2 млрд. годишно, от които 2.1 млрд. евро в материалното производство, 300 млн. евро в строителството и 260 млн. евро в сектора транспорт и логистика. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на 110 млн. евро. В региона работят над 24 хил. компании.

За разлика от други региони в България, в регион Пловдив има добре балансиран микс от производство и услуги. Относително високият дял на преработвателната промишленост, в сравнение с други региони в България и Европа, е пример за лидерската позиция на Пловдив в производството в национален и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре развит строителен център, произвеждащ 12% от добавената стойност на региона, като за разлика от други региони е съсредоточен основно върху нежилищно строителство и в частност индустриални площи. Благодарение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, регион Пловдив се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен център.

ИТ и бизнес услугите са сред най-динамично развиващите се сектори през последните години, като предоставят нови възможности за работа и създават добавена стойност. Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, разпределени в различни икономически сектори. Около 23% от инвестициите или 125 млн. евро са посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване и машини, които повишават производителността на местните предприятия. Около 10% от инвестициите отиват в строителството: индустриални съоръжения и сгради. 17% от инвестициите са направени в недвижими имоти; 11% в минната промишленост, управлението на водите и отпадъците. Търговията на дребно, транспорта и туризма привличат почти ¼ от всички инвестиции в региона. Близо 5% от цялото придобиване на дълготрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.

Култура

Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си на един от най-старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало са белязали идентичността на града и неговите жители. Срещата между култури, общности и групи винаги е била най-голямото предизвикателство и едновременно най-силният двигател в развитието му. “Заедно” е повече от път към осъзнаването ни като общност, то е нашият стремеж да направим културата достъпна за всеки, да й позволим да направи живота ни по-стойностен, градът ни по-жив и привлекателен. В тази връзка “Пловдив 2019” Европейска столица на културата е уникален за България проект, който ще популяризира града и неговото богато наследство по цял свят.

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games