fbpx

 

 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив стартира нов проект : LOOK-EU-NET
възможност за развитие и подобряване на международния бизнес на фирмите, съфинансиран от програма COSME на Европейската Комисия

 

Партньори по проекта са организации за подкрепа на бизнеса от Германия, Испания, Италия, Полша и България.

Целта на проекта е да бъдат изградени 10 транс-европейски бизнес мрежи от представители на МСП от секторите :

1./ Земеделие и храни: био-храни, био-земеделие, производство на храни и пакетиране, кръгова икономика, съпровождащи сектори; др.

2./ Устойчив начин на живот: иновативни материали за дома и строителство, устойчиви методи за строителство и обзавеждане, домашни роботи и домашна автоматизация (domotics; smart houses); др.

3./ Мехатроника: Машиностроене и уредостроене, Автоматизация, Индустрия 4.0, Роботика, др.

4./ Културен и дигитален туризъм: устойчиво развитие на различни видове туризъм посредством дигитализация и използване на съвременни технологии;

5./ Здраве (Smart Health): иновативни решения при здравеопазването, воденето на устойчив и здравословен живот.
Изброените специфични области са идентифицирани в съответствие с Иновационните стратегии за интелигентна специализация на регионите – партньори по проекта.

В тази връзка, Търговско-Промишлена Камара -Пловдив е партньор за сформиране на мрежи от фирми в 2 сектора :

1./ Земеделие и храни

2./ Устойчив начин на живот.

В рамките на проекта ще бъдат изградени от 2 до 4 мрежи от фирми в посочените браншове от Германия, Испания, Италия, Полша и България. (В случай че Българска фирма желае да се включи в някоя от другите мрежи, тя ще бъде насочена към Европейския партньор, отговарящ за съответната специфична област/мрежа).

Целта на проекта е чрез изграждане на фирмените мрежи да бъдат установени дългосрочни партньорства между участниците от един и същ сектор, което да спомогне в процеса на тяхното излизане на международен пазар, трансфер на знания и технологии за развитие на нови продукти, изграждане на канали за дистрибуция и маркетинг на продуктите на мрежата, др.

Участниците ще получат:

– професионален коучинг и изготвяне на стратегия интернационализация;
– специализирани обучения;
– съдействие за брандинг и позициониране на мрежата;
– достъп до изложения и панаири;
– организирани B2B срещи;
– частично финансиране под формата на възстановяване на вече направени разходи за път настаняване, услуги.

Срокът за регистрация за участие е 06.09.2019 г., като процедурата по подбор е следната :

1./ Подробно запознаване от страна на кандидата с Условията за участие и отговорностите, които възникват за участника: Условия за участие (Call text).

2./ Подаване на Формуляр за кандидатстване (свали Application form), попълнена на английски език на адрес: een@pcci.bg в срок до 06.09.2019.

3./ Сформиране на Комитет за оценка на кандидатурите с участници от 7 -те партньорски организации, в срок до 30.09.2019.

4./ Сформиране на мрежите и подписване на договори с участниците, в срок до 31.12.2019.

/ Работен език на дейностите по проекта: Английски език/

 

Подробна информация за дейностите в рамките на проекта може да бъде намерена на официална страница на проекта: http://www.projects-informest.eu/look-eu-net/

За контакт:

Диляна Герджикова, Координатор на проекта
Тел.: +359899221061; e-mail: een@pcci.bg

Елена Бояджиева, Координатор на проекта
Тел.: +359878809140; e-mail:een@pcci.bg

 

**** Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games