fbpx

Преводи и легализации

Обща информация за услугата

 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив извършва следните писмени преводачески услуги от/на всички езици:

  • Лична и делова кореспонденция, молби, CV- та, рекламни материали, интернет сайтове.
  • Текстове с медицинска, техническа, икономическа, юридическа и финансова тематика.
  • Лични и служебни документи:

• официални удостоверения: за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, епикризи, медицински, за фирмена регистрация и т. н.;

• пълномощни;

• дипломи и документи от училища, колежи и университети;

• свидетелства за съдимост и професионална квалификация;

• банкови справки и извлечения;

• договори и фирмени документи.

 

УСТНИ ПРЕВОДИ

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив извършва следните устни преводачески услуги от и на всички езици:

– устни преводи на съдебни заседания;

– съпровождане на частни лица и делегации;

– устни преводи по време на преговори, семинари, конференции и бизнес срещи.

– придружаване и асистиране при пътуване.

– изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации.

Важно е да направите запитването си и съответно да потвърдите ангажимента поне два дни предварително, като предоставите предварителна информация относно терминологията за провеждането на съответното мероприятие.

 

ОНЛАЙН ПРЕВОДИ

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив  предлага спешни онлайн преводи на фирмена или лична кореспонденция.

Преводите се извършват в рамките на минути или няколко часа /в зависимост от обема/ след подаване на заявката. Текстът може да ни бъде подаден по мейл, а готовият превод ще Ви бъде върнат по избран от Вас начин.

Тази услуга се оказва много полезна за фирми, които водят кореспонденция с чужбина, а нямат служител с достатъчна езикова квалификация. Използвайки нашата услуга, Вие постигате високо ниво на фирмената Ви кореспонденция с чужбина за минимум месечни разходи, което е доста по-малко от заплата на преводач.

Тази услуга е много полезна и за частни лица, които държат кореспонденцията им с чужбина да бъде езиково издържана.

 

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Търговско-Промишлена Камара -Пловдив предлага съдействие за легализация на официални документи с апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учреждения в Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи.

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

 

Цена на услугата  /Извлечение от Тарифата/

Цените са в лева /без ДДС/

Писмени преводи

Групи езициСтандартен /2 работни дни/Бърз /за следващия работен ден/Експресен /за същия ден между 4 и 8 работни часа/
ПЪРВА ГРУПА английски, немски, френски, руски11,50 лв/стр. за клас Ø 12,50 лв/стр. за клас А 14,50 лв/стр. за клас Б 18,50 лв/стр. за клас В13,50 лв/стр. за клас Ø 14,50 лв/стр. за клас А 16,50 лв/стр. за клас Б 20,50 лв/стр. за клас В17,50 лв/стр. за клас Ø 19,50 лв/стр. за клас А 21,50 лв/стр. за клас Б 24,50 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА италиански, испански13,50 лв/стр. за клас Ø 14,50 лв/стр. за клас А 15,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В15,50 лв/стр. за клас Ø 16,50 лв/стр. за клас А 17,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В19,50 лв/стр. за клас Ø 21,50 лв/стр. за клас А 23,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ТРЕТА ГРУПА полски, чешки, сръбски, хърватски, гръцки16,50 лв/стр. за клас Ø 18,50 лв/стр. за клас А 20,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В18,50 лв/стр. за клас Ø 20,50 лв/стр. за клас А 22,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В25,50 лв/стр. за клас Ø 26,50 лв/стр. за клас А 27,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА турски, румънски, молдовски, македонски, албански, словашки17,50 лв/стр. за клас Ø 18,50 лв/стр. за клас А 20,50 лв./стр. за клас Б по запитване – кл. В19,50 лв/стр. за клас Ø 20,50 лв/стр. за клас А 23,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В27,50 лв/стр. за клас Ø 29,50 лв/стр. за клас А 31,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В
ПЕТА ГРУПА португалски, холандски, украински25,50 лв/стр. за клас Ø 27,50 лв/стр. за клас А 29,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. В31,50 лв/стр. за клас Ø 32,50 лв/стр. за клас А 33,50 лв/стр. за клас Б по запитване – кл. ВПО ЗАПИТВАНЕ
ШЕСТА ГРУПА унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски, грузинскиПО ЗАПИТВАНЕПО ЗАПИТВАНЕПО ЗАПИТВАНЕ

Всички клиенти ползват отстъпка от 0,50 стотинки на страница за преводи, издадени в електронен вариант или на хартиен носител без подпис на преводача.

Клас Ø включва следните документи: общински бланкови документи.

Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

Клас Б включва следните документи: технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.

Клас В включва следните документи: медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. По стандарт една машинописна страница е 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

Забележка:

– За ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят от 20% до 60% надценка върху цената за преводна страница.

– писмени преводи, които се приемат или издават в неделя или друг официален почивен ден се таксуват на двойна цена от тази на стандартна поръчка

 

Устни преводи:

Езици от първа група – 39* лева на час

Езици от втора група – 46* лева на час

За останалите групи езици – по индивидуално запитване.

/*Цените са базови./

При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.

Дадените цени за устни преводи са за следните услуги: Изповядване на сделка пред нотариус, превод на пълномощно, декларация и подобни пред нотариус, превод в банка на договори.

 

За всички останали видове устни преводи цени се дават по запитване.

 

Начини на плащане

За удобство на клиентите от цялата страна Търговско-Промишлена Камара – Пловдив приема плащания по следните начини:

по банков път

Банкова сметка в лева:

IBAN: BG57UNCR70001520451540

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

/в полето „основание за плащане“ попълнете номера на поръчката/

 

в брой на касите на Камарата или чрез ПОС у-во

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив издава фактури за извършените преводачески услуги.

 

За контакти:

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: 032 908 991, 908 989

 

Офисът ни на Митнически Терминал – Пловдив:

ул. Кукленско шосе № 32 а, етаж 2, офис 204,

тел.: 0878 809 156

e-mail: office@pcci.bg; http://www.pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games