fbpx

БЮЛЕТИНИ С ОФЕРТИ

ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 ПРОЕКТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СЪЗДАЙ СОБСТВЕН ПРОФИЛ

Централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество  (BCD-Business Cooperation Database) е организирана от най-голямата бизнес-мрежа на Европейската Комисия – Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество.

За да подадете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля изтеглете съответния формуляр по – долу, попълнете го на английски език и го изпратете на e-mail адрес: office@pcci.bg. За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe network различава четири вида профили /виж по-долу/. За повече информация относно BCD -Business Cooperation Database, както и за да изготвите собствен профил в системата, се свържете с нас на office@pcci.bg или тел.: 032 908 999.

Формуляр-BO/ Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология.

 

Формуляр-BR/ Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау.

Формуляр-TO/ Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер.

Формуляр-TR/ Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау.

СВЪРЖИ СЕ С ПАРТНЬОР

BCD-Business Cooperation Database Ви предоставя безплатен достъп до над 60 000 оферти за намиране на чуждестранни бизнес партньори, нови клиенти от европейския и световния пазар, партньори за съвместно участие в проекти, комерсиализиране и внедряване на нови технологии.

ТЪРСИ САМ В БАЗАТА ДАННИ >>

За да получите координати на фирмата, подала офертата, можете директно да изпратите данните си в системата от бутона EXPRESS YOUR INTEREST.  Когато въведете информация за най-близкия град, до който е разположен бизнеса Ви / в случая Пловдив/, запитването Ви ще бъде директно пренасочено към нас. Също така, бихте могли и директно да подадете информацията към нас, като попълните този ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР. За повече информация относно BCD-Business Cooperation Database, както и за да изготвите собствен профил в системата, се свържете с нас на office@pcci.bg или тел.: 032 908 999.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games