fbpx

Оферти за Бизнес Сътрудничество 

Централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество  (BCD-Business Cooperation Database) е организирана от най-голямата бизнес-мрежа на Европейската Комисия – Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество.

 

За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните на английски език този формуляр за проявен интерес /download/и да го изпратите на e-mail адрес:office@pcci.bg.

 

За да подадете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля изтеглете съответния формуляр по-долу, попълнете го на английски език и го изпратете на e-mail адрес: office@pcci.bg.

 

За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe network различава следните видове оферти:

 • Формуляр-BO /download/
  Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология;
 • Формуляр-BR /download/
  Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау;
 • Формуляр-TO /download/
  Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер;
 • Формуляр-TR
  Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау;

За контакти и повече информация :

 

тел. 032 908991

Е-mail : office@pcci.bg

 

Можете да ползвате
Търсачката на оферти :

 

Офертни бюлетини преведени на български език за 2019 г.на български език:

  Бюлетин 01 | Бюлетин 02 |   нови оферти

Офертни бюлетини преведени на български език за 2018 г.на български език:

Бюлетин 01 | Бюлетин 02 Бюлетин 03 Бюлетин 04 | Бюлетин 05 Бюлетин 06 | Бюлетин 07 | Бюлетин 08 | Бюлетин 09 | Бюлетин10 | Бюлетин 11 | Бюлетин 12 | Бюлетин 13 | 

Бюлетин 14 | Бюлетин 15 | Бюлетин 16 | Бюлетин 17 | Бюлетин 18 |  Бюлетин 19  |  Бюлетин 20

 |  Бюлетин 21 нови оферти

Офертни бюлетини преведени на български език за 2017 г.на български език:   

Бюлетин 01 | Бюлетин 02 | Бюлетин 03 | Бюлетин 04 | Бюлетин 05 |

Бюлетин 06 | Бюлетин 07 | Бюлетин 08 | Бюлетин 09 | Бюлетин 10 | Бюлетин 11 | Бюлетин 12 | Бюлетин 13 | Бюлетин 14 | Бюлетин 15  | Бюлетин 16 | Бюлетин 17 

Офертни бюлетини преведени на български език за 2016 г.на български език:

 

Бюлетин 38 |Бюлетин 37 | Бюлетин 36| Бюлетин 35| Бюлетин 34 | Бюлетин 33 | Бюлетин 32 | Бюлетин 31 | Бюлетин 30 | Бюлетин 29 Бюлетин 28 | Бюлетин № 27 | Бюлетин № 26Бюлетин № 25 | Бюлетин № 24 Бюлетин № 23 

 

Офертен бюлетин -Русия 07/2016 

 

 

Офертни бюлетини преведени на български език за 2015 г.:

 

Бюлетин №1 (БГ) | Бюлетин №2 (БГ) | Бюлетин №3 (БГ) | Бюлетин №4 (БГ) | Бюлетин №5 (БГ) | Бюлетин №6 (БГ) | Бюлетин №7 (БГ) | Бюлетин №8 (БГ) | Бюлетин №9 (БГ) | Бюлетин №10 (БГ) | Бюлетин №11 (БГ) |  Бюлетин №12 (БГ) |  Бюлетин №13 (БГ) |  Бюлетин №14 (БГ) | Бюлетин №15(БГ) |  Бюлетин №16 (БГ) | Бюлетин №17 (БГ) | Бюлетин №18 (БГ) | Бюлетин №19(БГ) | Бюлетин №20 (БГ) | Бюлетин №21 (БГ)|  Бюлетин № 22 (БГ)|

 

Бюлетини за 2014 г.:

Оферти за Януари 2014 г. (БГ) | Оферти за Февруари 2014 г. (БГ) | Оферти за Март 2014 г. (БГ) | Оферти за Април 2014 г. (БГ) | Оферти за Май 2014 г. (БГ) | Оферти за Юни 2014 г. (БГ) | Оферти за Юли 2014 г. (БГ) | Оферти за Август 2014 г. (БГ) |   Оферти за Септември 2014 г. (БГ) |  Оферти за Октомври 2014 г. |  Оферти за Ноември 2014 г. |  Оферти за Декември 2014 г.

 

Бюлетини на английски език за 2014 г.:

Бюлетин 0114 | Бюлетин 0214 | Бюлетин 0314 | Бюлетин 0414 |  Бюлетин 0514 | Бюлетин 0614 | Бюлетин 0714 | Бюлетин 0814 | Бюлетин 0914 | Бюлетин 1014 | Бюлетин 1114 | Бюлетин 1214 | Бюлетин 1314 | Бюлетин 1414 |

 

Архив на бюлетини от предходни години:

 

Оферти за Януари 2013г. (БГ) | Оферти за Февруари 2013г. (БГ) | Оферти за Март 2013г. (БГ) | Оферти за Април 2013г. (БГ) | Оферти за Май 2013г. (БГ) | Оферти за Юни 2013г. (БГ) | Оферти за Юли 2013г. (БГ) | Оферти за Август 2013г. (БГ) | Оферти за Септември 2013г. (БГ) | Оферти за Октомври 2013г.  (БГ) | Оферти за Ноември 2013г. (БГ)

 

Бюлетини за 2013 г.:

Бюлетин 0113 | Бюлетин 0213 | Бюлетин 0313 | Бюлетин 0413 | Бюлетин 0513 | Бюлетин 0613 | Бюлетин 0713 | Бюлетин 0813 | Бюлетин 0913 | Бюлетин 1013 | Бюлетин 1113 | Бюлетин 1213 | Бюлетин 1313 | Бюлетин 1413 | Бюлетин 1513 | Бюлетин 1613 | Бюлетин 1713 | Бюлетин 1813 | Бюлетин 1913 | Бюлетин 2013 | Бюлетин 2113 | Бюлетин 2213 | Бюлетин 2313 | Бюлетин 2413 | Бюлетин 2513 | Бюлетин 2613 | Бюлетин 2713 | Бюлетин 2813 | Бюлетин 2913 | Бюлетин 3013 | Бюлетин 3113 | Бюлетин 3213 | Бюлетин 3313 Бюлетин 3413 | Бюлетин 3513 | Бюлетин 3613 | Бюлетин 3713 | Бюлетин 3813 | Бюлетин 3913 | Бюлетин 4013 | Бюлетин 4113

 

Бюлетини за 2012 г.:

Бюлетин 0112 | Бюлетин 0212 | Бюлетин 0312 | Бюлетин 0412 | Бюлетин 0512 Бюлетин 0612 | Бюлетин 0712 |  Бюлетин 0812 |  Бюлетин 0912 | Бюлетин 1012 | Бюлетин 1112 |  Бюлетин 1212 |  Бюлетин 1312 |  Бюлетин 1412 |  Бюлетин 1512 |  Бюлетин 1612 |  Бюлетин 1712 |  Бюлетин 1812 |  Бюлетин 1912 |  Бюлетин 2012 |  Бюлетин 2112 | Бюлетин 2212 Бюлетин 2312 |  Бюлетин 2412 |  Бюлетин 2512 | Бюлетин 2612 | Бюлетин 2712 | Бюлетин 2812 | Бюлетин 2912 | Бюлетин 3012 | Бюлетин 3212 | Бюлетин 3312 | Бюлетин 3412 | Бюлетин 3512 | Бюлетин 3612 | Бюлетин 3712 | Бюлетин 3812 | Бюлетин 3912 | Бюлетин 4012

 

 

Бюлетини за 2011 г.:

Бюлетин 0111 | Бюлетин 0211 | Бюлетин 0311 | Бюлетин 0411 | Бюлетин 0511 | Бюлетин 0611 | Бюлетин 0711 | Бюлетин 0811 | Бюлетин 0911 | Бюлетин 1011 | Бюлетин 1111 | Бюлетин 1211 | Бюлетин 1311 | Бюлетин 1411Бюлетин 1511 | Бюлетин 1611 | Бюлетин 1711 | Бюлетин 1811 |  Бюлетин 1911 |  Бюлетин 2011 |  Бюлетин 2111 |  Бюлетин 2211 |  Бюлетин 2311 |  Бюлетин 2411 |  Бюлетин 2511 |  Бюлетин 2611 |  Бюлетин 2711 |  Бюлетин 2811 |  Бюлетин 2911 |  Бюлетин 3011 |  Бюлетин 3111 |  Бюлетин 3211 |  Бюлетин 3311 |  Бюлетин 3411 |  Бюлетин 3511 |  Бюлетин 3611 |  Бюлетин 3711 |  Бюлетин 3811 |  Бюлетин 3911 |  Бюлетин 4011 |  Бюлетин 4111 |  Бюлетин 4211 |  Бюлетин 4311 |  Бюлетин 4411 |  Бюлетин 4511 |  Бюлетин 4611 |  Бюлетин 4711 |  Бюлетин 4811 |  Бюлетин 4911 |  Бюлетин 5011 |

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games