НЦПО-клон Пловдив

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив поддържа свой Център за Професионално Обучение – клон от мрежата на Националния Център за Професионално Обучение (НЦПО) в системата на ТПП (К) в България

НЦПО-клон Пловдив работи в насока развитие ефективна система за учене през целия живот , която да предложи разнообразни форми на формално, неформално и самостоятелно професионално обучение, съответстващо на потребностите на пазара на труда.

Насоки на дейност :

  • Разработване на система за качество на образователния процес, съобразена с учебната среда, учебното съдържание, методите за оценяване, съвременните форми на обучение и квалификацията на обучаващите;
  • Разработване на система за трансфер и натрупване на кредити в процеса на обучение и професионална квалификация;
  • Участие в разработването и осъществяването на новата програма за дуално обучение;
  • Внедряване на система за сертифициране/валидиране на резултатите от формално и неформалното обучение, както и на самостоятелното обучение на базата на предишен опит;
  • Внедряване на европейски практики в областта на професионалната квалификация и валидирани на професионални стандарти, както и чуждестранен опит за внедряване на Системи за качество, пряко свързани с повишаване на конкурентоспособността на Малки/Средни предприятия;

 

Актуалните обучения се публикуват своевременно на сайта на Камарата www.pcci.bg

*******

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ НЦПО В СИСТЕМАТА НА БТПП

1. Професия „Оператор на компютър” – 345100,
Специалност „Текстообработване” 3451001 – І степен ПК
2. Професия „Оперативен счетоводител” – 344010
Специалност „Оперативно счетоводство” 3440101 – ІІІ степен ПК
3. Професия „Данъчен и митнически посредник” – 344020
Специалност „Митническа и данъчна администрация” 3440201- ІІІ степен
4. Професия „Икономист” – 345110
Специалност „Търговия” – 3451102 – ІІ степен ПК
Специалност „Икономика и мениджмънт” – 3451104- ІІ степен ПК
Специалност „Предприемачество и мениджмънт” 3451105- ІІ степен ПК
5. Професия „Офис мениджър” – 346010
Специалност „Бизнес администрация” – 3460101- ІІ степен ПК
6. Професия „Офис секретар” 346020
Специалност „Административно обслужване” 3460201- ІІ степен ПК
7. Професия „Заварчик” – 521090
Специалност „Заваряване” – 5210901 – І степен ПК
8. Професия „Стругар” – 521100
Специалност „Стругарство” 5211001 – І степен ПК
9. Професия „Шлосер” – 521110
Специалност „Шлосерство” 5211101 – І степен ПК
10. Професия „Електромонтьор” 522020
Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”5220207 – ІІ степен ПК
11. Професия „Огняр” – 522060
Специалност „Огнярство”5220601 – І степен ПК
12. Професия „Монтьор на транспортна техника” 525020
Специалност „Пътностроителна техника” – 5250202 – ІІ степен ПК
13. Професия „Техник на селскостопанска техника” 621070
Специалност „Механизация на селското стопанство” 6210701 – ІІІ степен ПК
14. Професия „Монтьор на селскостопанска техника” – 621080
Специалност „Механизация на селското стопанство” – 6210801 – ІІ степен ПК
15. Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника” – 525060
Специалност”Подемо-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” – 5250601 – ІІ степен ПК
16. Професия „Оператор в ХВП” – 541020
Специалност „ Производство на месо, месни продукти и риба” – 5410203 – ІІ степен ПК
17. Професия „Хлебар-сладкар” 541030
Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия” 5410301 – ІІ степен ПК
Специалност „Производство на сладкарски изделия” 5410302- ІІ степен ПК
18. Професия „Моделиер-технолог на облеклото” – 542040
Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”5420401 – ІІ степен ПК
19. Професия „Оператор в производството на облекло” 542050
Специалност „Произвидство на облекло от текстил” 5420501- ІІ степен ПК
Специалност „Производство на облекло от кожи” 5420502 – ІІ степен ПК
20. Професия „Шивач” 542110
Специалност „Шивачество” 5421101- І степен ПК
21. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” – 522040
Специалност „Газова техника” 5220406- ІІ степен ПК
22. Професия „Строител” – 582030
Специалност „Строително дърводелство” – 5820310 – ІІ степен ПК
23. Професия „Пътен строител” – 582060
Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” – 5820601 – І и ІІ степен ПК
24. Професия „Техник-растениевъд” – 621010
Специалност „Полевъдство” – 6210101 – ІІІ степен ПК
Специалност „Зеленчукопроизводство” 6210102 – ІІІ степен ПК
Специалност „Трайни насаждения” 6210103 – ІІІ степен ПК
25. Професия „Техник в лозаровинарството” 621020
Специалност „Лозаровинарство” 6210201- ІІІ степен ПК
Професия „Техник-животновъд” 621040 – ІІІ степен ПК
Специалност „Говедовъдство” 6210401- ІІІ степен ПК
Специалност „Овцевъдство” 6210402- ІІІ степен ПК
Специалност „Свиневъдство”6210403- ІІІ степен ПК
Специалност „Птицевъдство” 6210404- ІІІ степен ПК
Специалност „Зайцевъдство” 6210405- ІІІ степен ПК
Специалност „Пчеларство и бубарство”6210406- ІІІ степен ПК
Специалност „Коневъдство и конна езда” 6210407- ІІІ степен ПК
26. Професия „Фермер” – 621060
Специалност „Земеделец” – 6210601- ІІІ степен ПК
27. Професия „Дивечовъд” – 623050
Специалност „Горско и ловно стопанство” – 6230501- ІІ степен ПК
28. Професия „Рибовъд” 624010
Специалност „Рибовъдство” – 6240101- ІІІ степен ПК
29. Професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури” 624020
Специалност „Промишлен риболов и аквакултури” 6240201 – ІІІ степен ПК
30. Професия „Хотелиер” 811010
Специалност „Организация на хотелиерството”8110101- ІІІ степен ПК
31. Професия „Администратор в хотел”811020
Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството” 8110201- ІІІ степен ПК
32. Професия „Камериер” – 811030
Специалност „Хотелиерство” 8110301 – І степен ПК
33. Професия „Портиер-пиколо” 811401
Специалност „Хотелиерство” 811401 – І степен ПК
34. Професия „Ресторантьор” – 811060
Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – 8110602 – ІІІ степен ПК
35. Професия „Готвач” – 811070
Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” 8110701 – ІІ степен ПК
36. Професия „Сервитьор-барман” – 811080
Специалност „Обслужване в заведенията за обществено хранене” 8110801 – ІІ степен ПК
37. Професия „Фризьор” 815010
Специалност „Фризьорство” – 8150101 – ІІ степен ПК
38. Професия „Козметик” – 815020
Специалност „Козметика” 8150201- ІІ степен ПК
39. Професия „Еколог” – 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда” 8510101- ІІІ степен ПК
40. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” – 345050
Специалност „Малък и среден бизнес” – 3450501  – ІІ степен ПК
41. Професия „Касиер” – 345060
Специалност „Касиер” – 3450601-  І степен ПК
42. Професия „Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия” 542070
Специалност „Производство на обувни изделия” – 5420701 – ІІ степен ПК
43. Професия „Оператор в дървообработването” 543020
Специалност „Производство на мебели” – 5430201
44. Професия „Работник в озеленяването” 622030
Специалност „Озеленяване и цветарство” 6220301
45. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност” – 812010
Специалност „Организация на туризма и свободното време” 8120101
46. Професия „Екскурзовод” – 812030
Специалност „Екскурзоводство” – 8120301
47. Професия „Аниматор” – 812040
Специалност „Туристическа анимация” – 8120401
48. Професия “ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ” – 341020
Специалност – 3410201 “Продавач – консултант – втора степен ПК
49. Професия – 522020 “Електромонтьор”
Специалност – 5220211 “Електродомакинска техника” – втора степен
50.525020 “Монтьор на транспортна техника”
Специалност – 5250201 “Автотранспортна техника”- втора степен
51. Професия – 541050 “РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО -ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”
Специалност – 5410501 “Хранително – вкусова промишленост”- първа степен
52. Професия – 543020 “Оператор в дървообработването”
Специалност – 5430206 “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство” – втора степен
53. Професия – 543030 “РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО»
Специалност – 5430302 “Производство на тапицирани изделия”- първа степен
54. Професия – 582030 “СТРОИТЕЛ”
Специалност – 5820302 „Кофражи”- втора степен
Специалност – 5820303 „Армировка и бетон”- втора степен
Специалност – 5820304 “Зидария”- втора степен
Специалност – 5820305 “Мазилки и шпакловки”- втора степен
Специалност – 5820306 “Вътрешни облицовки и настилки”- втора степен
Специалност – 5820307 “Външни облицовки и настилки”- втора степен
Специалност – 5820309“Бояджийски работи”- втора степен
Специалност – 5820311 “Строително тенекеджийство“- втора степен
55. Професия – Помощник в строителството  – 582080
Специалност « Основни и довършителни работи» – 5820801 – І степен ПК
56. Професия – 762020 “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”
Специалност -7620201“Социални услуги на деца и семейства в риск”- трета степен
Специалност -7620202 “Социални услуги на деца и възрастни с   хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”
57. Професия – 861010 “ОХРАНИТЕЛ”
Специалност – 8610103 “Физическа охрана на обекти”- трета степен

 

 

Контакт

НЦПО-клон Пловдив
гр.Пловдив – 4003,ул. Самара №7, ет. 3
Тел.:   032  908 989
Е-mail: office@pcci.bg

Free WordPress Themes, Free Android Games