fbpx

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив предлага информация, консултации или търсене на подходящи партньори по следните теми:

 

Консултации по извършване на стопанска дейност

• Възможности за извършване на стопанска дейност на територията на България;
• Консултации в областта на стартиране, планиране, развитие и управление на малък и среден бизнес;
• Търговски и митнически режим;
• Търсене на нови пазари и партньори, възможностите за интернационализация на бизнеса.

 

Консултации по европейски програми

• Предоставяне на информация, консултиране и оказване на съдействие при изготвяне на проектни предложения с национално и европейско съ-финансиране:

ОП Иновации и конкурентноспособност 2014-2020,
ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020,
Програма за развитие на селските райони 2014-2020,
ОП Околна среда 2014-2020,
Хоризонт 2020,
Норвежки финансов механизъм,
Инструмент за МСП,
Еразъм и др.

 

Консултации по правни въпроси

• Консултации по правни въпроси. Изготвяне на договори;
• Консултации по възникнали спорове от нарушени договорни отношения;
• Арбитраж, търговска медиация.

 

За контакти:

Диляна Герджикова, Е-mail: een@pcci.bg

Тел.: 032 908 997; +359 899 22 10 61

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games