fbpx

Обща информация за услугата

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.

Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:

Списък на държавите, подписали Конвенцията: http://www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_ATA_carnet_countries.htm

Предимства за използване на карнет АТА:

Oпростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити; Веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му.

Карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на: – експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия; – професионални материали – музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео и кино апаратура, театрален и цирков реквизит, др.; – произведения на изкуството; – спортни съоръжения и др.

Стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства – самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е: стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

 

Документът се издава единствено от БТПП-София.

За повече информация :  https://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-Req-bg.html

За контакти: тел. (02) 8117476

E-mail: tradereg@bcci.bg

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games