fbpx

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

 

I. СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД Форма Европейски съюз

1.Обща информация за услугата

Сертификат за произход на стоки се използва при износ на стоки от Р. България за Руската федерация, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Китай, Корея, Виетнам, Либия, Ливан, Сирия и други страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка, при доставка на стоки за партньори от ЕС и при усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката.

Сертификатът за произход се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци.

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр.София и в регионалните търговско-промишлени палати в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

 1. Изисквания за издаване и заверка на сертификат за произход на стоки

Сертификатите за произход се заверяват съгласно изискванията, залегнали в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламента.

А.        ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП – Служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система „Търговския регистър“ за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

Б.         ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП – Прави се справка в ТР на Агенцията по вписванията.

 1. Документ, доказващ произхода на стоката

В зависимост от вида й, те могат да бъдат:

• декларация от производителя с описание на крайния продукт и произхода на вложените в него суровини и материали, като в зависимост от стоката се отчита извършена достатъчна степен на преработка/обработка в специално оборудвано за това помещение/цех, стойност на вложените суровини и материали от трети страни и т.н. в съответствие с приетите международни правилата за определяне на произхода на стоките;

• заводски фактури;

• копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат „EUR.1“ или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или

• фактури с деклариран върху тях произход;

• сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), изготвени от съответни сертифицирани лаборатории;

При заверката се вземат предвид и характерните дейности, които фирмата извършва и са вписани в предмета й на дейност или са декларирани от нея като основни дейности за бизнес-контакти в Единния търговски регистър на БТПП.

В съответствие с Правилата на Европейския съюз за издаване на сертификати за произход, при възникване на необходимост, БТПП може да се извърши и посещение на място. Работещата система от централата в София и 28-те регионални палати позволява получаване на пряка информация и познаване на дейностите на преобладаващата част от фирмите, заявили искане за издаване на сертификати за произход.

 

 II. СЕРТИФИКАТ ФОРМА „А“, СЪГЛАСНО ОБЩАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ (GSP)

1.Обща информация за услугата

Сертификат за произход на стоки ФОРМА „А“ се използва при износ на стоки от Р България за Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Япония, Руската Федерация.

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки в тези страни, т.е. това е преференциален сертификат.

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в гореизброените страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия, създадени от тези страни. Като основа, е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма“А“.

Сертификатът форма „А“ се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки форма „А“ на всички български търговци.

 1. Документ, доказващ произхода на стоката
 2. Фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход);
 3. Ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход);
 4. Декларация от производител, изготвена в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство в страната на вноса за придобиване на преференциален произход по Общата система за преференциите.

 

III.       СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД за текстилни продукти

Сертификатът за произход на стоки – текстилна форма се използва при износа на текстилни продукти.

Най-често тя се употребява при износ на стоки, изработени в Р България на ишлеме.

 

Цена на услугата – виж ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

Сумата може да бъде заплатена:

 • В брой на място
 • Чрез ПОС у-во
 • по банков път : Банкова сметка в лева:
  IBAN: BG57UNCR70001520451540
  BIC: UNCRBGSF
  УниКредит Булбанк АД
  /в полето „основание за плащане“ попълнете вида на услугата/

За контакти:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова / Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 990, 908 991; Централа:(032) 908 989

E-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games