fbpx

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

ОТОРИЗАЦИЯ  ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ :

Считано от 07.02.2022 Сдружение „Търговско-Промишлена Камара-Пловдив“ е упълномощена да заверява Сертификатите за непреференциален произход (Форма „Европейски съюз“) издавани от Българска Стопанска Камара, по силата на договор между двете организации.БСК е една от двете български организации оторизирана да издава сертификати за непреференциален произход  ,съгласно оторизация от Агенция Митници /Разрешение № P-570/32-301392/28.10.2016 г. / , на основание чл. 16 з, ал. 1, от Закона за Митниците на Република България.Българската Стопанска Камара издава и заверява всички документи в помощ на българските предприемачи  за улесняване на работата с чуждестрани търговски партньори .

Заверките на БСК са валидни и се признават навсякъде по света. Сайтът на БСК http://isco.bg дава възможност на митническите органи да проверяват истинността на сертификатите за произход издадени от Българска Стопанска Камара. С въвеждане номера на бланката и датата на издаване на сертификата http://isco.bg се дава незабавен достъп до името на компанията на която е издаден сертификата за произход. Информация за контакт с Българска Стопанска Камара е на разположение на митническите органи в цял свят въпроси по отношение на сертификата.

 

 

 

I. СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД Форма Европейски съюз

1.Обща информация за услугата

Сертификат за произход на стоки се използва при износ на стоки от Р. България за Руската федерация, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Китай, Корея, Виетнам, Либия, Ливан, Сирия и други страни от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка, при доставка на стоки за партньори от ЕС и при усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката.

Сертификатът за произход се заверява в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци.

 1. Изисквания за издаване и заверка на сертификат за произход на стоки

Сертификатите за произход се заверяват съгласно изискванията, залегнали в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза и Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013.

Прави се справка за фирмата в ТР на Агенцията по вписванията.

 1. Документ, доказващ произхода на стоката

В зависимост от вида й, те могат да бъдат:

• декларация от производителя с описание на крайния продукт и произхода на вложените в него суровини и материали, като в зависимост от стоката се отчита извършена достатъчна степен на преработка/обработка в специално оборудвано за това помещение/цех, стойност на вложените суровини и материали от трети страни и т.н. в съответствие с приетите международни правилата за определяне на произхода на стоките;

• заводски фактури;

• копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат „EUR.1“ или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или

• фактури с деклариран върху тях произход;

• сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), изготвени от съответни сертифицирани лаборатории;

При заверката се вземат предвид и характерните дейности, които фирмата извършва и са вписани в предмета й на дейност или са декларирани от нея в ТР на Агенцията по вписванията.

Цена на услугата – виж ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

Начин на плащане :

Сумата може да бъде заплатена –

 • В брой на място
 • Чрез ПОС у-во
 • по банков път : Банкова сметка в лева:
  IBAN: BG57UNCR70001520451540
  BIC: UNCRBGSF
  УниКредит Булбанк АД
  /в полето „основание за плащане“ попълнете вида на услугата/
 • ЗА УДОБСТВО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ ПРЕДЛАГАМЕ СКЛЮЧВАНЕ НО ДОГОВОР ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ УСЛУГИ ЗА МЕСЕЦА.

 

За контакти и съдействие:

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 991; Централа:(032) 908 989

0878 809 140 / 0899 221 061

E-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games