fbpx

GS1 БАР-КОДОВЕ – вече и в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

 

Обща информация за услугата

Маркирането на даден продукт с бар код се използва за представяне на информацията за продукта във формат за електронна обработка. Международните стандарти за номерата, които се представят с бар кодове, дават възможност за автоматично обхващане на информацията във всяка точка по веригата за търсене и предлагане. Така се гарантира уникалността на продукта или услугата в световен мащаб. Чрез принадлежността Ви към системата GS1 получавате възможност да кодирате стоки и да използвате всички други приложения на тези международни стандарти.

Използването на системата от стандарти GS1 осигурява следните ползи за бизнеса:

  • Бързо и точно обхващане на данни във всяка точка от веригата за снабдяване, вкл. при получаване на стоките, складиране, изпращане, както и на касите при търговията на дребно
  • По-добър отговор на потребностите на търговци и потребители
  • Възможност за автоматизиране на складовите процеси
  • По-добро управление на дистрибуцията и съхранението на стоките
  • По-малко грешки при идентифицирането на продуктите
  • Подобряване на комуникацията между фирмите по веригата за снабдяване

 

За GS1 и GS1 България

GS1 (Global Standards1) е водеща международна, неправителствена организация, чиято дейност е свързана с разработването и внедряването на глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. В основата на GS1 е системата за автоматична идентификация, която се базира на определянето и използването на Глобални идентификационни номера и маркиране на продуктите с баркод с цел автоматично прочитане и обработка на данните за тях.Но стандартите GS1 са много повече от един баркод. Те включват стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения, за синхронизация на данни, за идентификация с използване на радиочестотната технология, както и решения на множество проблеми, с които се сблъсква бизнеса.
GS1 България е българско сдружение , признато за единствен представител на GS1 AISBL на територията на страната. Председателят на БТПП е и председател на Бюрото на Съвета GS1 България.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив ,по договор с GS1 България, предоставя съдействие на местните фирми за регистрация и достъп на фирмите до услугите на GS1 България

Дейността на Сдружение GS1 България :

 определя уникални идентификационни номера на потребителите на стандартите GS1;
 организира и провежда обучения, семинари и консултации по различните направления на стандартите GS1;
 участва в конференции и семинари по покана на външни организатори;
 изготвя, издава и разпространява специализирани брошури, информационни бюлетини и други материали, свързани с внедряването и развитието на стандартите GS1;
 упражнява контрол за коректното използване на стандартите в страната;
 поддържа база данни за своите членове, която осигурява допълнителни функционалности за фирмите, като продуктов каталог, генериране на логистичен етикет, електронни фактури;
 представлява интересите на своите членове в GS1;
 сътрудничи със сродни органи и организации от чужбина;
 участва в международни проекти и програми, свързани с приложението и развитието на стандартите GS1;
 извършва верификация на отпечатани баркодове;
 oсъществява други дейности, насочени към постигане на целите и изпълнение на задачите на GS1 България.

Използването на глобални стандарти позволява автоматизация на процесите по веригата за снабдяване и подобрява оперативната съвместимост между различни информационни системи.

 

Някои от често задаваните въпроси от фирмите относно GS1 баркодове и други услуги :

 

1. Трябва ми баркод за моите продукти. Какво трябва да направя?

-Необходимо е да станете член на Съвет GS1 България и да получите фирмен префикс. Този префикс ви дава възможност да идентифицирате продуктите ви с уникални, международно признати номера, представени с баркод.

2. Защо трябва да стана член на Сдружение GS1 България?

-Всяка фирма, организация или едноличен търговец, който иска да се възползва от единствените в света отворени, многоотраслови и глобални стандарти за идентификация на стоки и маркирането им с баркод трябва да стане член на GS1 България. GS1 България е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на производители и търговци. Практически всички участници по веригата за снабдяване, включително транспортни фирми и производители на опаковки трябва да гледат на членството в GS1 като средство за подобряване ефективността по веригите за търсене и предлагане. При големите фирми, които имат дъщерни фирми, те също трябва да станат членове на GS1 и да получат собствен фирмен префикс. Това удостоверява уникалност на всяка отделна фирма, независимо дали тя произвежда, търгува, издава фактури или получава плащания.

3. Колко струва и колко време отнема за да получа фирмен префикс GS1?

– Встъпителната вноска се определя на база приходите на фирмата за изминалата година.
Размерът на членския внос зависи от това за колко вида артикула ще ви трябват баркодове.
Встъпителната вноска се заплаща с подаване на документите. Членския внос се заплаща от следващата календарна година, като ще получите предварително уведомително писмо на адреса за кореспонденция.
Документите се обработват от 2 до 5 работни дни. Пакетът от документи ще получите по куриер на адреса за кореспонденция или на място от нас.

4. Колко номера ще ми трябват?

-Всеки отделен артикул (разлика в цвят, размер, състав, опаковка и т.н.) се идентифицира с отделен номер. Ние ви предлагаме пакет от 100, 1000, 10 000 или 100 000. Вие преценете какъв е асортиментът от артикули, които искате да кодирате. Ние не ви предоставяме индивидуалните номера. Вие определяте номерата на артикулите, като пред тях поставяте получения от нас фирмен префикс.

5. Ще ми предоставите ли самият баркод?

-Не. Ролята на GS1 България е да администрира системата за кодиране, която позволява на вашата фирма достъп до глобалния пазар, а на вашите партньори да автоматизират процесите по веригата на снабдяване.
Въпреки това, GS1 България предлага генериране на баркодове EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN и др. Също така на интернет страницата на GS1 България www.gs1bg.org можете да намерите списък с доставчици на услуги базирани на стандартите GS1.

6. Префикс GS1 индикира ли страната на произход на стоката?

-НЕ. Първите три цифри са префикса на държавата където е регистрирана фирмата. Няма задължение към фирмите да са регистрирани в GS1 в държавата, където се произвежда стоката. Префиксът на GS1 България е 380. Това че даден идентификационен номер започва с 380 не означава, че стоката е произведена в България, а че фирмата която е кодирала дадения продукт е регистрирана в GS1 България.
На страница www.gs1.org можете да намерите пълен списък с префиксите на всички национални организации GS1.

7.Къде мога да получа повече информация?

По-подробна информация може да се намери или на интернет страницата на GS1: www.gs1bg.org 

 

 

За консултации по стандартите GS1,подготовка на документи или уговаряне на среща:

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ
4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12
тел.: (032) 908 997(89) / 0899 22 10 61

Е-mail: office@pcci.bg

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games