fbpx

Обща информация за услугата

По искане на своите членове, Търговско-Промишлена Камара – Пловдив издава сертификати за иновативност, добри производствени практики, референции, удостоверения.

Документите могат да бъдат издадени на български или английски език. Те могат да послужат за представяне на фирмата и предлаганите от нея продукти или услуги пред бизнес партньори и административни органи, както в България, така и в чужбина.

 

Условията и таксите за издаването им се договарят конкретно за всеки един от тях.

 

Получаване на информация за чуждестранни фирми

Въз основа на писмено Искане за справка за фирма от страна на българско лице, Камарата съдейства за установяване съществуването и статута и други данни за чуждестранна фирма, посредством проверка в електронните бази-данни в съответната страна, или чрез  кореспонденция с чуждестранни търговски палати и други партньори. Издадената справка удостоверява обстоятелствата достъпни в публични източници към датата на издаване на документа.

Цена на услугата :

– 48 лв с ДДС

 

За контакти

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games