fbpx

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

 

Обща информация за услугата

В Единния търговски регистър на БТПП се вписват данни за членовете на Палатата въз основа на представени от тях документи и попълнена регистрационна карта-декларация.

За поддържане на регистъра в актуално състояние БТПП извършва срочно, по искане на фирмата промени в обстоятелствата по вписването.

Бързата и навременна актуализация на информацията е изключително важна за членовете и е свързана със защитата на техните интереси.

База данни „Търговски регистър“ се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти- българска и английска версии.

БТПП не носи отговорност за актуалността на информацията при непроявена инициативност от страна на регистрираната фирма за отразяване на настъпили промени в публикуваните данни, ако те не са заявени своевременно.

Надяваме се да обърнете внимание на тези препоръки, които са изцяло във Ваш интерес.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО В БТПП (Регистрация в търговския регистър на БТПП):

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗАТА ДАННИ С ЧЛЕНОВЕ НА БТПП, вписани в Единния търговски регистър на палатата

Представената информационна система за членовете на БТПП, вписани в Единния й търговски регистър, Ви дава възможност да извършвате справки по следните критерии: наименование на търговеца, седалище, No на регистрация в БТПП, правна форма, чуждестранно участие, представители по съдебна регистрация, бизнес дейност, капитал, брой заети лица.

По този начин фирмите могат да правят предварителна проверка за съществуването на даден партньор, което създава по-голяма сигурност в търговските им взаимоотношения.

 

Въз основа на данните от Единния търговски регистър, се издават и заверяват следните документи:

 • удостоверения (сертификати) и референции на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират фирмите пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др.;
 • сертификати за произход на стоки, експортни фактури и други външнотърговски документи, карнети АТА и др.;
 • справки (пълни или по отделни критерии) за вписаните данни, което е възможно, тъй като Единният търговски регистър на БТПП е публичен.

 

Цена на услугата – виж  ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

Сумата може да бъде заплатена:

 • В брой на място
 • Чрез ПОС у-во
 • по банков път
 • Банкова сметка в лева:
  IBAN: BG57UNCR70001520451540
  BIC: UNCRBGSF
  УниКредит Булбанк АД
  /в полето „основание за плащане“ попълнете вида на услугата/

За контакт:

Ивайло Колев / Мирослава Моллова / Емил Вълов

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

4003, Пловдив, ул. „Самара“ № 7, етаж 3, офис 12

Тел.: (032) 908 990, 908 991; Централа:(032) 908 989

Е-mail: office@pcci.bg

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games