fbpx

 

БЮЛЕТИНИ С ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  на български език

Бюлетин 10 | 2019

ГЕРМАНИЯ               RDDE20190510001                 Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Учен (доктор по математика и опитен изследовател), който понастоящем е нает в немски университет, търси малка или голяма фирма или друг неакадемичен партньор в държавите-членки на ЕС, за да подготвят заедно проектно предложение по програма Хоризонт 2020 MSCA IF Society and Enterprise Panel. Специализацията на изследователя са сложни мрежови анализи, които могат да бъдат приложени в много области като невробиология, социални мрежи, логистика, енергия, големи данни за разпознаване на образи и пространствено-времеви анализ на данни. Търсят се малки, средни и големи форми, изследователски институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 11.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 16.06.2019

 

ГЕРМАНИЯ               RDDE20190417001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Немско МСП разработва прототип на софтуер за мониторинг на международните бизнес новини в контекста на „Познай своя клиент“ (KYC), който генерира прозрения чрез визуализации. Окончателното решение трябва да съчетава алгоритмите за търсене в мрежата с модерна визуализация на данните, предоставяйки актуални новини за бизнес партньорите. Търси се Data Scientist (доктор), опитен изследовател в областта на компютърните науки или свързани дисциплини, който да кандидатства за индивидуална стипендия по програма Society and Enterprise Panel of Individual Fellowships of Marie-Skłodowska-Curie.

Краен срок за подаване на проекта: 11.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 19.07.2019

 

ИТАЛИЯ                  RDIT20190509001                     Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Италианска компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост, е готова да създаде нови вериги на стойност от производствен страничен продукт в рамките на демонстрационен проект по H2020-JTI-BBI 2019, насочен към разработване на функционална съставка за задоволяване на пазарните изисквания в различни сектори. Компанията търси МСП с доказан опит в експлоатацията на парата или хидротермалния процес. Търсят се партньори способни да увеличат производствения процес на ниво хранителни продукти. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 04.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2019

 

 

Бюлетин 09 | 2019

ИСПАНИЯ              RDES20190409001                     Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Испанска фирма, работеща в сферата на образователната роботика подготвя предложение за проект по програма ECSEL-2019-2-RIA. Проектът ще разработи система за учене със смесена реалност (MR), която ще се състои от приложение за игри MR и модулен реконфигурируем образователен робот. Търсят се фирми, университети и изследователски центрове с опит в проектирането на хардуер и механичното проектиране на роботи и компоненти за роботи които да се присъединят към консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 07.05.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 26.04.2019

Бюлетин 08 | 2019

КОРЕЯ               RDKR20181228001                           Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Корейска компания, специализирана в производството на козметични лепенки на базата на разработената от компанията технология на разтворима микроигла, понастоящем търси европейски партньори за разработване на медицински пластири в рамките на проектите за научноизследователска и развойна дейност по програма Eurostars 2 през втората половина на 2019 година. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2019

 

ИТАЛИЯ              RDIT20190325001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Италианска фирма за EDA (Electronic Design Automation), която предлага иновативни софтуерни решения за активиране и ускоряване на 3D дизайна на електронните продукти, търси трима технологични партньори, с които да кандидатстват по процедура  H2020 EIC FTI. Целта на проекта е да персонализира и демонстрира усъвършенствана технология за планиране на проекти, която намалява времето за проектиране, позволявайки по-високо ниво на интегриране на елементите на настоящия софтуерен проект. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 22.10.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.07.2019

 

ИСПАНИЯ             RDES20190328002               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Испанска фирма с опит в разработването и производството на биоразградими полиуретанови микро и нанокапсули подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта е да се разработят многофункционални биоразградими нанокапсули срещу бактериални заболявания. Търсят се партньори за научноизследователско сътрудничество за извършване на in vitro и in vivo предклинично валидиране. Търсените партньори трябва да бъдат с дълбоко разбиране на антимикробните лекарства и механизмите им на резистентност. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 22.08.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2019

 

ИСПАНИЯ             RDES20190328001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Испанска фирма разработва проектно предложение за следващия конкурс по програма „Бързо проследяване на иновациите“. Проектът има за цел да разработи нова концепция за развитие на “Производствена система за изпълнение”, основано на иновативно решение за събиране на данни в производствените индустрии на автомобилния сектор, което ще подобри процеса на вземане на решения в компаниите. Консорциумът търси научноизследователски институти или университети с напреднали познания в комуникациите по Индустриален интернет на нещата (IIoT). Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2019

 

 

Бюлетин 07 | 2019

ИСПАНИЯ               RDES20190314001                    Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Испанският ИКТ клъстер търси партньори, които да се присъединят към  консорциум, който подготвя проектно предложение. Целта на клъстера INNOSUP-01-2018-2020 е да улесни проекти за изграждане на индустриални вериги за управление на стойността. Проектът цели да получи и управлява средства за финансиране на малки иновационни проекти, насочени към разработване или въвеждане на нови ИКТ продукти или услуги в рамките на цялата верига на стойността на винения сектор. Търсените партньори са други клъстери в сектора на виното и ИКТ, които желаят да си сътрудничат в иновационните дейности. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 03.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 28.03.2019

 

ТУРЦИЯ                RDKR20190225001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Турска фирма разработва инструмент за разработка на софтуер за крайни потребители. Софтуерът позволява разработка на софтуер без писане на код от крайния потребител. Компанията е в процес на създаване на консорциум за представяне на предложението по „Хоризонт 2020“ през май 2019 г. Фирмата търси партньор, който желае да приложи инструмента, който е резултат от проекта за техния бизнес процес по време на работния пакет на теста и проверката на проекта.

Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 16.05.2019

 

ГЕРМАНИЯ             RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Немски университет за приложни науки подготвя проектно предложение по процедура SU-DS03‐2019‐2020. Целта на проекта е да се разработи софтуерна платформа, предоставяща на микро, малки и средни предприятия възможност да откриват измами в рамките на техните ERP-системи. Като патртньори по проекта се търсят фирми, които разработват ERP системи, за да да предоставят експертни познания в този технологичен сектор и по-нататъшно познаване на изискванията на клиентите по отношение на функционалностите и пазарния потенциал.

Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 22.08.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2019

 

КОРЕЯ            RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Корейска фирма търси партньори за НИРД, за да разработи софтуер, която се занимава с обучения и консултации по бизнес преговори на английски език. Фирмата подготвя проектно предложение по програма Eurostars2 и търси партньори, които да работят по системата за електронно обучение, по система за управление на документи и да разработят бизнес модел за комерсиализация на услугата. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2019

Бюлетин 04 | 2019

ГЪРЦИЯ                 RDGR20190130001                         Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Гръцка институция за НИРД понастоящем работи по изготвяне на проектно предложение по процедура SC20-09-2018-2019. Целта на проекта е да бъдат разработени рентабилни порьозни адсорбенти, които могат да се възстановят от морската вода и обезсоляващи разсоли. Институцията търси индустриални и/или академични партньори с опит в един или повече от компонентите на проекта и индустриален партньор с достъп до единица за обезсоляване. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019

 

ФРАНЦИЯ               RDFR20181220001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Френско фирма, което е пионер в областта на обществените тоалетни с вермикомпостиращ метод, подготвя предложение за фаза 2 на Инструмента за МСП. Проектът е насочен към разработване на сухи тоалетни, интегрирани в етажни сгради с възможност за превръщане на отпадъците в земеделски ресурси. За осъществяването на този проект се търсят партньори в областта на микробиологията и градското земеделие и с умения в областта на агрономията за сключване на споразумение за сътрудничество в областта на изследванията и развитието. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 03.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 20.03.2019

 

ГЕРМАНИЯ              RDDE20190128001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Немска изследователска лаборатория търси индустриални и изследователски партньори с опит в интраваскуларно катетърно приложение, токсикология, имунология на съдовата стена и патология за проект в рамките на програма H2020. Целта на проекта е да се разработи метод за предотвратяване на патологичната дилатация на аортата при аневризми. Лабораторията ще индуцира регенерация на еластин, за да се стабилизира засегнатите участъци от съда. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 16.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 22.02.2019

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ             RDUK20190130001                Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса

Британска компания, която се занимава с научноизследователска дейност подготвя проектно предложение за финансиране по програма Eurostars. Проектът цели да разработи интелигентен инструмент за създаване на медийно съдържание с фокус върху подобряването на качеството на звука в игрите и медиите, като се използва синтез на звукови ефекти в работния процес на медийното производство. Те се нуждаят от европейски фирми (но не и от Великобритания), който са областта на медиите, създават игри и продуцентска компания или търговски партньор. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 27.08.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 13.02.2019

 

ТУРЦИЯ                RDTR20190121001                   Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса

Турска компания подготвя проектно предложение по мрежовите проекти на EUREKA за разработване на нова технология за дистанционно управление на пчелни кошери, като се използва приложение за смарт телефон. Компанията вече си партнира с турски университет и в момента търси партньор за разработване на облачна система за IoT иприложения за IOS и за Android устройства и друг партньор за подобряване на алтернативното третиране на акари Varroa. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 03.06.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2019

 

ИСПАНИЯ               RDES20190117001                   Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса

Испанска изследователска организация, действаща като координатор в предложението H2020-SC1-DTH-01-2019, търси партньор, с който да завърши своя консорциум. Целта на проекта е да се създаде платформа за анализ на данните, свързани с качеството на живот на деца след лечението им от левкемия. Партньорската организация трябва да разработи прототипно устройство с помощта на здравни данни за възстановяване на пациент. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2019

Бюлетин 03 | 2019

ФРАНЦИЯ                 RDFR20190121001                      Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Френска фирма с голям опит в разработването на устройства за Глобалната навигационна спътникова система и 3D карти (High Definition) разработва предложение по процедура SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020. Проектът цели да разработи приложение на Глобалната навигационна спътникова система за лозарските операции, използвайки автономни селскостопански роботи. Търси се фирма, която произвежда автономни селскостопански машини, за да тества решението и да стане част от консорциума. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 05.03.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019

 

ИСПАНИЯ               RDES20190121001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испанска изследователска организация разработва проектно предложение по процедура H2020 DT-ART-03-2019. Целта на проекта е да се разработи система за автономно управление на автомобилите в критични ситуации. Търсените партньори са производители на системи за автономно управление на автомобили за тестване и валидиране на прототипа съгласно споразумение за научно сътрудничество. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2019

 

ИСПАНИЯ               RDES20190122001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испански изследователски център, работещ в областта на селското стопанство и животновъдството, подготвя предложение по процедура H-2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open. Проектът цели да разработи 3D модел на клетките на женската репродуктивна система (на човек и животни) с цел подобряване на репродуктивните качества и здравето на хората и животните. Търсените партньори са фирми и изследователски институти с опит в областта на репродуктивните тъкани представени в 3D. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 02.05.2019

 

ИСПАНИЯ              RDES20181129001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Каталунска нестопанска асоциация изготвя предложение за проект по процедура SC1-DTH-01-2019, което има за цел да разработи система за управление на развитието на рисковете, като инструмент за непрекъснато развитие на дейностите, насочени към подобряване на качеството на живот на след осъществена терапия срещу туморни заболявания. Търсят се фирми с опит в разработването на софтуер и анализ на данни, национални/регионални здравни институции и онкологични болници. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 08.02.2018

Бюлетин 02 | 2019

ШВЕЙЦАРИЯ               RDCH20190108001                  Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Швейцарски университет заедно с швейцарският център за изследване на съня подготвят предложение по програма Eurostars. Целта е да се разработи интелигентна платформа за оценка, наблюдение и насърчаване на добра хигиена на съня. Особено внимание се обръща на хора, страдащи от безсъние или други нарушения на съня. Търсят се партньори, които имат капацитета и са заинтересовани от комерсиализацията на технологията. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019

 

НОРВЕГИЯ               RDNO20190102001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Норвежката фирма, предоставяща мултифункционална хидравлична протеза на ръце, се нуждае от партньор, специализиран в CAD моделирането и оптимизирането, за да кандидатстват съвместно за грант по програма Eurostars. Целта на компанията е да предостави на потребителите пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване на качеството на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ           RDUK20190109001             Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса

Британски изследователски институт и фирма за доставка на вода търсят водещ партньор за H2020-SC5-04-2019 „Изграждане на интелигентна икономика и общество“. Изследователският институт е основен център за трансдисциплинарно изследване на водите в Европа и може да допринесе за експертиза в работата с водния сектор, икономическите анализи, кръговата икономика и природосъобразните решения. Водната компания може да осигури достъп до демонстрационни площадки в Шотландия. Предвижда се партньорство в областта на научните изследвания. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019

 

НОРВЕГИЯ                RDNO20181218002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Норвежката компания се нуждае от партньор, специализиран в 3D сканирането на части от тялото, за да кандидатства съвместно за Eurostars. Визията на компанията е да предостави на потребителите пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване на качеството на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019

 

КОРЕЯ              RDKR20180830001                  Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса

Корейска фирма предлага Hybrid Genomics Cloud, която е оптимална среда за изчислителни облачни услуги за геномика. Технологията позволява да се извършват различни анализи на геноми. Фирмата също предлага разпределено ефективно съхранение на голямо количество генетични данни. Фирмата разработва проектно предложение по програма Eureka/Eurostar2, с което възнамерява да въведе иновации в съществуващата технология за геномни анализи. Фирмата търси партньори, като например геномни изследователи или анализатори. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

 

ИСПАНИЯ              RDES20190109001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020 DT-FoF-06-2019. Целта на проекта е разработване, тестване, демонстриране и пускане на пазара на иновативно решение за удължаване на живота на голямо промишлено оборудване поне с 20% и увеличаване възвръщаемостта на инвестициите от големи машини. Търсеният партньор е (голяма, европейска) фирма, която използва голямо индустриално оборудване и ролята му в проекта ще бъде да пилотира разработеното решение. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

Бюлетин 01 | 2019

КОРЕЯ               RDKR20181122001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Корейско МСП, специализирано в проектирането и производството на турбо машини и части за двигатели, търси партньор за технологично сътрудничество. Проектът е насочен към производството на по-добри продукти чрез сътрудничество в областта на научноизследователската и развойна дейност по споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

 

ТУРЦИЯ                 RDTR20181226002                        Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Проектът има за цел да разработи виртуална платформа за обучения и тренинги, която да осигури полезно дигитално пространство и да помогне на студентите да придобият ключови компетенции преди тяхното завършване. Консорциумът търси 2 европейски университета и 2 фирми, които могат да участват в тази стажантска програма и могат да приемат стажанти.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 22.02.2019

 

МАКЕДОНИЯ               RDKR20181114002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Македонски институт, работещ в областта на научноизследователската и развойна дейност, подготвя проектно предложение по програма CE-SC5-07-2018-2019-2020: “Иновации на суровините за кръговата икономика: схеми за устойчива обработка, повторна употреба, рециклиране и възстановяване”. Проектът има за цел да разработи и демонстрира в голям мащаб (в няколко града в Европа) иновативен модел за използване на рециклирани електронни отпадъци (предоставени от крайни продукти като компютри и телевизори), като суровини при производството. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2019

 

КОРЕЯ              RDKR20181114003                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Корейска фирма, специализирана в технологиите за сигурност на Интернет на нещата, които са приложими за уеб решенията, разработва проект за използването на изкуствен интелект в тази област. Фирмата подготвя проект по  Eurostar2 и търси партньори, за да сключи споразумение за научно сътрудничество. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

ФРАНЦИЯ                 RDFR20190121001                   Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Френска фирма с голям опит в разработването на устройства за Глобалната навигационна спътникова система и 3D карти (High Definition) разработва предложение по процедура SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020. Проектът цели да разработи приложение на Глобалната навигационна спътникова система за лозарските операции, използвайки автономни селскостопански роботи. Търси се фирма, която произвежда автономни селскостопански машини, за да тества решението и да стане част от консорциума. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 05.03.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019

 

ИСПАНИЯ               RDES20190121001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испанска изследователска организация разработва проектно предложение по процедура H2020 DT-ART-03-2019. Целта на проекта е да се разработи система за автономно управление на автомобилите в критични ситуации. Търсените партньори са производители на системи за автономно управление на автомобили за тестване и валидиране на прототипа съгласно споразумение за научно сътрудничество. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2019

 

ИСПАНИЯ               RDES20190122001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испански изследователски център, работещ в областта на селското стопанство и животновъдството, подготвя предложение по процедура H-2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open. Проектът цели да разработи 3D модел на клетките на женската репродуктивна система (на човек и животни) с цел подобряване на репродуктивните качества и здравето на хората и животните. Търсените партньори са фирми и изследователски институти с опит в областта на репродуктивните тъкани представени в 3D. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 02.05.2019

 

ИСПАНИЯ              RDES20181129001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Каталунска нестопанска асоциация изготвя предложение за проект по процедура SC1-DTH-01-2019, което има за цел да разработи система за управление на развитието на рисковете, като инструмент за непрекъснато развитие на дейностите, насочени към подобряване на качеството на живот на след осъществена терапия срещу туморни заболявания. Търсят се фирми с опит в разработването на софтуер и анализ на данни, национални/регионални здравни институции и онкологични болници. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 08.02.2018

ШВЕЙЦАРИЯ               RDCH20190108001                  Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Швейцарски университет заедно с швейцарският център за изследване на съня подготвят предложение по програма Eurostars. Целта е да се разработи интелигентна платформа за оценка, наблюдение и насърчаване на добра хигиена на съня. Особено внимание се обръща на хора, страдащи от безсъние или други нарушения на съня. Търсят се партньори, които имат капацитета и са заинтересовани от комерсиализацията на технологията. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019

 

НОРВЕГИЯ               RDNO20190102001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Норвежката фирма, предоставяща мултифункционална хидравлична протеза на ръце, се нуждае от партньор, специализиран в CAD моделирането и оптимизирането, за да кандидатстват съвместно за грант по програма Eurostars. Целта на компанията е да предостави на потребителите пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване на качеството на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ           RDUK20190109001             Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса

Британски изследователски институт и фирма за доставка на вода търсят водещ партньор за H2020-SC5-04-2019 „Изграждане на интелигентна икономика и общество“. Изследователският институт е основен център за трансдисциплинарно изследване на водите в Европа и може да допринесе за експертиза в работата с водния сектор, икономическите анализи, кръговата икономика и природосъобразните решения. Водната компания може да осигури достъп до демонстрационни площадки в Шотландия. Предвижда се партньорство в областта на научните изследвания. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 19.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019

 

НОРВЕГИЯ                RDNO20181218002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Норвежката компания се нуждае от партньор, специализиран в 3D сканирането на части от тялото, за да кандидатства съвместно за Eurostars. Визията на компанията е да предостави на потребителите пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване на качеството на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019

 

КОРЕЯ              RDKR20180830001                  Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса

Корейска фирма предлага Hybrid Genomics Cloud, която е оптимална среда за изчислителни облачни услуги за геномика. Технологията позволява да се извършват различни анализи на геноми. Фирмата също предлага разпределено ефективно съхранение на голямо количество генетични данни. Фирмата разработва проектно предложение по програма Eureka/Eurostar2, с което възнамерява да въведе иновации в съществуващата технология за геномни анализи. Фирмата търси партньори, като например геномни изследователи или анализатори. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

 

ИСПАНИЯ              RDES20190109001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Испански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020 DT-FoF-06-2019. Целта на проекта е разработване, тестване, демонстриране и пускане на пазара на иновативно решение за удължаване на живота на голямо промишлено оборудване поне с 20% и увеличаване възвръщаемостта на инвестициите от големи машини. Търсеният партньор е (голяма, европейска) фирма, която използва голямо индустриално оборудване и ролята му в проекта ще бъде да пилотира разработеното решение. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюлетин с оферти за Проектно Сътрудничество на най-голямата бизнес-мрежа на Европейската Комисия – Enterprise Europe Network , за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми.

За да получите контакти за профила, който Ви интересува, моля попълнете формуляра за искане на адрес /кликни най-вдясно на Поискай адреса/ с данни за фирмата/организацията си и описание на ролята, която може да изпълнява в проекта.След това  изпраща попълнената Форма за искане на адрес на Enterprise Europe Network – Пловдив /Област -Пловдив, от падащото меню във формуляра/.

За повече информация относно възможностите на Enterprise Europe Network, както и за да изготвите собствен профил в системата, се свържете с нас на office@pcci.bg или тел.: 032 908 999.

Free WordPress Themes, Free Android Games