fbpx

В Търговско-Промишлена Камара – Пловдив се проведе представяне на електронната платформа за медиация по проект e-MEDIATION – “Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“.

Семинарът бе открит от Елена Бояджиева, експерт в Камарата. Сред участниците бяха представители на фирми, адвокатски кантори, медиатори и студенти.

Медиацията като един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение, беше  представена от доц. д-р Меглена Златкова, Философско-исторически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски. Съдия Станисалв Георгиев, зам. председател  на Апелативен съд Пловдив, запозна участниците с приложното поле на медиацията.

По време на семинара се изясниха предимствата на медиацията, като някои от тях са:

  • Спестява време и средства
  • Запазва отношенията / репутацията
  • Договарят се условия, по-добри отколкото очакваното в съда. Съдът прилага закона, докато задачата при медиацията е да се намери житейско решение, което и двете страни приемат за добро и справедливо
  • Медиацията не противопоставя едната страна на другата – не се доказва виновност /невинност
  • Решенията в медиацията търсят реални ползи и за двете страни – нещата приключват; в съда има обжалване
  • Могат да се обсъждат и обстоятелства, които не са предмет на иска
  • Постигане на договорености, които съдът не може да направи част от съдебно решение
  • Страните често са много по-честни и отстъпчиви, когато се споразумяват с неутрално лице, на което имат доверие отколкото, когато водят преговори директно помежду си.

Диляна Петкова, експерт във Фондация Право и Интернет, представи проекта e-MEDIATION, неговите цели и задачи, както и постигнатото до момента и подчерта, че електронната платформа за медиация е техническо решение, продължение на дигитализацията на Арбитражния съд при БТПП и Центъра за медиация към него.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП, демонстрира платформата стъпка по стъпка пред участниците в семинара.

Повече информация за подходящите спорове за медиация, както и описание на етапите на медиационната процедура може да видите тук .

 

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games