fbpx

Търговско-Промишлена Камара Пловдив стартира Обучение по Предприемачество в град Пловдив в изпълнение на  Договор: BG05M9OP001-1.023-0088-C01 по Процедура ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО от ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Целта на обучението е да бъдат предоставени практически познания относно всички аспекти на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност от потенциални млади предприемачи на възраст до 29 години.

Занятията ще се провеждат в сградата на Търговско-Промишлена Камара Пловдив на ул. Самара № 7. Обучителната програма се състои от 43 лекторски часа разпределени в 9 модула, с практическа насоченост.

За повече информация по проекта, можете да се свържете с нас на посочените контакти:

Координатор по проекта: Диляна Герджикова

e-mail: office@pcci.bg

тел.: +359899221061

 

Free WordPress Themes, Free Android Games