На своите Членове и Партньори, Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, предлага следните възможности за популяризиране, чрез своите комуникационни канали:

  1. Публикация набанер в интернет-страницата на Камарата, с размер 150 х 200 пиксела :
Период на публикуване Месечна цена с вкл. ДДС
  3 месеца 240 лв.
  6 месеца 200 лв.
  12 месеца 180 лв.

 

  1. Публикуване на реклама в информационенЕ-бюлетин „БИЗНЕС ПАРАЛЕЛИ“– 180 лв. с ДДС за едно излъчване (еднократно разпращане на мас-мейл до всички абонати).
  2. Участие с реклама в рекламната част на Икономически Годишник на Регион Пловдив за 2018 г./предстоящо публикация – края на март 2018 г. / – единственото хартиено и електронно издание ,за икономиката на региона.Разпространява се до местни и чуждестранни лица, чрез община, областна администрация, Международния Панаир и мрежата от търговски палати и камари/ – http://pcci.bg/Econ_yearbook/index.html

Обем страници -1 стр. 480 лв.с ДДС

½ стр.300 лв.с ДДС

3.1.Еднократна публикация в сайта на обява за събитие,за срок от максимум 5 дни преди събитието – 72 лв .с ДДС

За повече информация:

Тел.:  (032) 908 989
Мобилен: 0878 809 139
office@pcci.bg

Free WordPress Themes, Free Android Games