Национален Център за Професионално Обучение

в системата на Търговско-Промишлените Палати/Камари  в  България

 клон Пловдив

За нас 

Центърът за Професионално Обучение при Търговско-Промишлена Камара Пловдив е лицензирана  обучаваща организация за извършване на дейности за професионална квалификация по цели професии или части от професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 46 професии в над 55 специалности. Центърът е част от структурата на НЦПО към Търговско-Промишлените Палати/Камари в България.

Центърът разполага с много добри специалисти, преподаватели и модерна материално-техническа база. Създава възможност за изнасяне на обучението във фирмите на конкретните работни места.
Разработени са учебни програми, свързани с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение изпълнява проекти, насочени към намаляване равнището на безработица чрез програми за професионално  обучение на безработни лица от групи в неравностойно положение и дългосрочно безработни, както и преквалификация на служители от състава на индустриалните предприятия (заварчици, стругари, фрезисти, каристи и др.)

Характерните професии за регионалната икономика по които се провеждат курсове са:

1. Заваряване:
– Заварчик на ъглови шевове;
– Заварчик на листов материал;
– Заварчик на тръби.
2. Каристи – вътрешно заводски транспорт.
3. Шлосери.
4. Стругари.
5. Готвачи, сервитьори, хлебари, сладкари, хотелиери.
6. Курсове по здравословни и безопасни условия на труд.
7. Обучение по Наредба №7 за работа с машини и съоръжения до 1000 V.

За подобряване качеството на професионалното обучение Центърът поддържа сериозни контакти със специализираните Професионални Гимназии от областта. Реализира съвместни проекти и курсове с ПГ по  Машиностроене, ПГ по Битова техника и др.

Наши клиенти са:

КЦМ АД, БУЛСАФИЛ ООД, ВМЗ АД, АТАРО КЛИМА, СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД, БТК – ПЛОВДИВ, ХЕПИ БАР ЕНД ГРИЛ, ТEРЕМ – ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ЕООД, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ОТ РЕГИОНА и други.

Презентация на НЦПО – клон Пловдив

Контакти:

Национален Център за Професионално Обучение в Системата на Търговско-Промишлените Палати / Камари – клон Пловдив

гр.Пловдив – 4003
ул. Самара №7, ет. 3

Тел.:   032 908 989
Е-mail: office@pcci.bg

Free WordPress Themes, Free Android Games