Тази страница е създадена в изпълнение на Договор с №: BG05M9OP001-1.023-0088-C01 зa Проект: „Информиране, обучения и консултации за млади предприемачи на територията на Южен Централен район за планиране“ по Процедура BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 на СНЦ Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

Дейност 1  по проекта „Информиране и мотивиране на представители на целевата група относно възможностите за стартиране,финансиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от млади предприемачи на възраст до 29 години“ предвижда организиаране на настоящата информационна кампания в интернет.

В модула са предвидени материали за начинаещи –  за участници, които не са получии обучение или консултации по проекта.  

Останалите теми са насочени към всички участници. Темите са подбрани на база проучване на нагласите на потенциални участници, за да бъдат обхванати най-актуалните въпроси и интереси в областта.

На страницата ще откриете и Форум за предприемачи: предвиден е за всички участници в модула, като целта му е да бъде средство за обратна връзка както между самите участници, така и между участницие и организаторите.

За повече информация за проекта или въпроси към организаторите, не се колебайте да ни пишете тук. 

Екипът на Тръговско-Промишлена Камара Пловдив ви пожелава приятно и ползотворно четене!

Free WordPress Themes, Free Android Games