fbpx

ПРЕДСТАВЯНЕ
на
Enterprise Europe Network – Пловдив

Европейски Информационен и Иновационен Център – Пловдив е новото име на досегашния Евро Инфо Център, функциониращ като отдел към Пловдивската Камара от 1999 г. до края на 2007 г. Центърът е част от новата мрежа на ЕК „Enterprise Europe Network“.

Начало – 7  февруари,2008 г. – Брюксел

На тази дата заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген обяви официалното начало на „Enterprise Europe Network“ – нова мрежа на европейско равнище за подпомагане на бизнеса.

Създадена е от :

 • Enterprise Europe Network ,като  Европейска мрежа за предприемачи ,  инициатива на Европейската Комисия и на Генерална Дирекция  Предприятия и Промишленост.
 • Мрежата е ключов инструмент на Рамковата Програма за Конкурентоспособност и Иновации (CIP), която е съсредоточена върху подпомагане на МСП в техния растеж и иновативни дейности
 • Изпълнителната Агенция за Конкурентоспособност и Иновации (EACI) отговаря за ежедневното управление на мрежата , това включва обучение , комуникация, информация, договорно управление, качествен контрол и отчитане

Кои сме ние?

Мрежата включва :

 • около 500 организации, включващи търговски палати, агенции за регионално развитие и университетски технологични центрове;
 • приблизително 4 000 опитни професионалисти;
 • дейности в почти 40 европейски държави.

 

Принцип на предоставянето на услуги :

 • общодостъпни
 • безплатни за стандартно ниво
 • платени за специализирано нивоМрежата от центрове  осигурява пълно териториално покритие на страната.

Услуги:
По-конкретно, „Enterprise Europe Network“ предлага следните
интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги:

 

 • Подпомагане на дружествата да излязат на международния пазар – бизнес сътрудничество
 • Иновации, нови продукти и възползване от възможностите в рамките на единния пазар
 • Споделяне на резултатите от изследвания
 • Достъп до европейски проекти и финансиране от ЕС
 • Информиране на Комисията за резултатите
 • Бизнес- сътрудничество
 • Подпомагане на дружествата да излязат на международния пазар

Още за иновациите:

Технологичен трансфер и иновации:

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие -;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки
 • Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП;
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау
 • Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки

Още услуги на мрежата:

 • Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове;
 • Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.;
 • Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация;
 • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;
 • Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор

Допълнителна информация:

• Enterprise Europe Network
• http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

• Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“
• http://ec.europa.eu/enterprise/

• Изпълнителна агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm

• Портал за МСП
• http://ec.europa.eu/enterprise/sme/

• Комитет на регионите
• http://www.cor.europa.eu

• Европейски икономически и социален комитет
• http://eesc.europa.eu

ЗА КОНТАКТ С НАС:

Ангел Хронев   /  Елена Бояджиева / Весела Голомеева
Enterprise Europe Network – Пловдив към

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
ул. Самара 7; 4003 Пловдив
тел.  032 908 998, 908 999, 908 997, факс  032 908 999
Е-mail: een@pcci.bg   /   URL: een.pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games