ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕМИНАРНА / КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
От (име на фирма или физическо лице):
Лице за контакт:
E-mail за контакт:
Телефон за контакт:
Конкретна дата или период, в който желаете да ползвате залата:
Часови диапазон, в който желаете да ползвате залата:
Ако желаете кетъринг, моля отбележете какъв:
Кафе-пауза:
Обяд:
Коктейл:
Желаете ли ползване на технически средства - лаптоп, мултимедиен прожектор, озвучителна система:
Допълнителен коментар:
Моля изберете зала:
САМАРА
СРЕДЕЦ